SLOVENSKÁ ASOCIÁCIA ŠPORTU NA ŠKOLÁCH - občianske združenie

Anton Švajlen - futbal

Svajlen 01

Svajlen 02

Svajlen 03

   Motto: ,,Na olympiáde je všetko neopakovateľné.“

                        Miloš Forman, filmový režisér

 Anton Švajlen spomína:  

 „S odstupom času môžem povedať, že mojím najtrvalejším a najkrajším zážitkom bolo slávnostné otvorenie hier. Všetko, čo som tam zažil, to, čo som videl, na to sa jednoducho nedá zabudúť. Bez ohľadu to, z ktorej krajiny účastníci olympijských hier prišli, všetci sa rovnako vyjadrovali o krásne prežitých dňoch v krajine ,,Nipponu“. Boli to hry športovcov rôznych národnosti, štátov súťažiacich pre slávu svojej krajiny, s túžbou zvíťaziť, skvele skončiť medzi poprednými. Videl som úžasné výkony vo všetkých disciplínach, prežil nezabudnuteľné hodiny medzi legendami športu Owensom, Zátopkom, Harrym, Vlasovom, Pressovou, Thomasom a pod. ale aj stretnutia menej známych športovcov - nástupcov ich predchodcov. 

Nežnosť, pozornosť japonského ľudu a usporia-dateľov. Všade bolo cítiť veľké priateľstvo, vzájomnú solidaritu športovcov celého sveta, čo možno označiť z môjho pohľadu za niečo fantastické! Či možno zabudnúť na tri skvelé víťazstvá Viery Čáslavskej, na neuveriteľný výkon malovravného Abebe Bikilu, s ktorým som behal po atletickej dráhe v olympijskej dedine, či výškarky Jolandy Balázsovej, súboj Oertera s našim Daněkom a sedieť v jedálni so vzpieračom Žabotinskym, famdiť našim volejbalistom a mnoho ďaľších zážitkov tohoto čarovného stretnutia všetkých športovcov?

Vyznanie z roku 2004:

Rozdielnosť pozorovaní, či už v organizačnej, alebo športovej sfére, je odlišná tým, že každá olympiáda prináša nové poznatky (žiaľ, aj doping) organizátori, pozorovatelia si odnášajú tie najlepšie skúsenosti a stále ich zlepšujú. Športové výkony sa rok čo rok zvý-razňujú a zlepšujú, preto ťažko porovnávať po športo-vej stránke Tokio 64 napr. s Aténami 2004. Každé obdobie má svoj vrchol nielen v športe , ale aj v živote. 

Slovo olympiáda bude pre športovca znamenať vždy vzrušenie, elán a nadšenie, pre funkcionára všemožne sa snažiť pripravovať podmienky pre reprezentáciu a v olympijskej výchove pôsobiť na mládež v duchu fai play, mieru a tolerancie.

MUDr. Marián Kafka, kronikár OK Košice

Košice, 9. marca 2011