SLOVENSKÁ ASOCIÁCIA ŠPORTU NA ŠKOLÁCH - občianske združenie

História ISF 1993

Pohár J.Humberta – ATLETIKA 
Taliansko /Alba/ 24. – 30.6.1993
chlapci: 1. miesto /OŠG Banská Bystrica/ – školské družstvá /z 21 družstiev/
dievčatá: 5. miesto z 19 krajín.
Národné výbery – chlapci: 
4. miesto z 10 kolektívov,
– dievčatá: 4. miesto z 9 kolektívov.

LYŽOVANIE 
Kanada /Collingwood/ 7. – 13.3.1993

Zjazdové lyžovanie:
Mladšie dorastenky: 
3. miesto /OŠG Banská Bystrica/
Staršie dorastenky: 
1. miesto /OŠG Banská Bystrica/
Bežecké lyžovanie: 
Staršie dorastenky: 
1. miesto – Slovensko
Starší dorastenci: 
1. miesto – Slovensko

STOLNÝ TENIS
Anglicko/ Birmingham/ 8. – 14.4.1993
Školské družstvá: dievčatá – 5. miesto zo 14 družstiev
chlapci – 5. miesto z 15 družstiev

FUTBAL 
Izrael 23.3. – 4.4.1993
Chlapci zo SPŠ J. Murgaša v Banskej Bystrici obsadili pekné 3. miesto, keď vo finále o 3. miesto zdolali Izrael „A“ 0:0 /pokutové kopy 6:5/. V súťaži fair–play získali 3. miesto. Najlepším rozhodcom bol vyhlásený p. Ladislav Gádosi zo Slovenska.

BASKETBAL
Grécko/Atény/ 5. – 13.5.1993
Školské družstvo chlapcov z Gymnázia Kováčska v Košiciach obsadilo 14. miesto z 20 družstiev. Školské družstvo dievčat z Gymnázia Hubeného v Bratislave skončilo na 4. mieste z 21 družstiev.