SLOVENSKÁ ASOCIÁCIA ŠPORTU NA ŠKOLÁCH - občianske združenie

Otázky Veľkého olympijského kvízu

Školský rok 2023-24

Hnutie fair play nie je Don Quijote
Šport je krásny, zaujímavý, užitočný. Sme presvedčení, že šport má významný výchovný, kultúrny, sociálny, etický a aj ekonomický prínos pre spoločnosť. Jeho silný potenciál je pozitívne orientovaný. Avšak nie vždy a nie automaticky. Aj šport má svoju temnú, odvrátenú stranu, v ktorej sa darí podvodom, korupcii, dopingu, chuligánstvu, zneužívaniu detí a podobne. Neúmerná komercializácia, silné a jednostranné finančné záujmy, bujnejúci rasizmus a intolerancia sú motorom negatívnych javov v športe. Hnutie fair play je preto ako aktívny činiteľ boja proti uvedeným negatívnym javom veľmi potrebné. Nie je to Don Quijote, ktorý márne bojuje s veternými mlynmi. Je to Miguel de Cervantes, ktorý predovšetkým vyzdvihuje všetko pozitívne, čo v športe je a to tak, aby posilnil protiváhu k tomu negatívnemu. Práve preto je hnutie fair play synonymom najvyšších humánnych hodnôt. Zaslúži si našu maximálnu podporu. Budeme sa mu venovať v 1.kole Veľkého olympijského kvízu.
PRIPRAVENÉ TÉMY :
pripravujeme
 
 
 
Organizačné pokyny:
Veľký olympijský kvíz potrvá počas celého školského roka 2023/2024.
Odpovede 1. kola zasielajte do 15. novembra 2022.
Stredné školy odpovede posielať na mail :
Základné školy odpovede posielať na mail :
Zo správnych odpovedí odmeníme 10 správnych odpovedí, ktorým zašleme olympijské suveníry.