SLOVENSKÁ ASOCIÁCIA ŠPORTU NA ŠKOLÁCH - občianske združenie

GDPR

Čo je GDPR?

GDPR (General Data Protection Regulation) alebo všeobecné nariadenie na ochranu osobných údajov. Ide o nariadenie Európskej únie, ktoré upravuje a nahrádza doterajší zákon o ochrane osobných údajov.

Ochrana fyzických osôb v súvislosti so spracovávaním osobných údajov patrí medzi základné ľudské práva. Najdôležitejší je rešpekt súkromného a rodinného života či uchovávanie citlivých informácií o ostatných.

Ochrana osobných údajov.

V zmysle nariadenie Európskeho parlamentu a Rady EÚ 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES, (ďalej len GDPR) a zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len zákon) o spracovávaní osobných údajov (meno, rok narodenia) uvedených za účelom zabezpečenia a dodržiavania pravidiel na Školských športových súťažiach a iných podujatiach podľa Zákona č. 440/2015 o športe. (viď. „Politika informovanosti dotknutej osoby“).

Osoby musia byť poučené o právach dotknutej osoby, ktoré sú upravené v nariadení GDPR, kapitola III, resp. Zákone, druhá hlava (viď. „Politika informovanosti dotknutej osoby“).

Politika informovanosti dotknutej osoby  dotknutej osoby 

 

Informovanie dotknutej osoby so spracovaním osobných údajov 

Súhlas dotknutej osoby so spracovaním osobných údajov