SLOVENSKÁ ASOCIÁCIA ŠPORTU NA ŠKOLÁCH - občianske združenie

Sieň slávy

Slovensko je síce malá krajina, no narodilo sa tu, žilo a tvorilo neuveriteľné množstvo významných osobností – z oblasti   spoločenského života, vedy, kultúry, umenia, pedagogiky a športu.  Určite nám ostatní prepáčia, ak sa v pripravovanom projekte  sústredíme na osobnosti  z pomerne úzkej škály tohto  širokého diapazónu, osobnosti často nedocenené, a to aj napriek tomu, že spoločenský prínos v nejednom prípade prekonal hranice času, v ktorom  žili a pracovali. Familiárne  (a skromne) ich nazývame TELOCVIKÁRI, hoci ich vplyv na okolie má podstatne širšie rozmery.  

Jednému zo skupiny  najvýznamnejších sme v slovenskej  asociácii športu na školách vzdali poctu tým, že jeho menom sú označené ocenenia ktoré sú pravidelne udeľované  najaktívnejším učiteľom TV a ďalším osobnostiam už od roku 1994. Ide o Ivana  Branislava Zocha.  Tento priekopník  školského športu na Slovensku však mal veľa nasledovníkov. O mnohých vieme len z rozprávania pamätníkov, činy ďalších    zaznamenávajú miestne kroniky. A to zatiaľ nespomíname, ale nehovoríme o žijúcich osobnostiach.

To všetko nás doviedlo  k myšlienke zosumarizovať mená týchto ľudí  a zaradiť ich do  pomyselnej – presnejšie povedané  do virtuálnej – SIENE SLÁVY  ŠKOLSKÉHO ŠPORTU NA SLOVENSKU  (SIENE SLÁVY  SLOVENSKÝCH  TELOCVIKÁROV). 

Profil osobnosti v Siene slávy by mal obsahovať:

-        Meno a priezvisko navrhovanej osobnosti

-        Miesto narodenia, prípadne posledného pobytu

-        Pracovné pôsobenie – miesto pôsobenia (stačí rámcovo)

-        Dôvod, pre ktorý bol navrhnutý do SIENE SLÁVY

-        Fotodokumentácia - foto navrhovaného, fotografie spojené s menovaným a jeho činnosťou 

-        Spomienky – žiakov, kolegov, rodičov a ďalších  (túto časť možno neustále dopĺňať)

 

Sien slavy jan hajdoczy  Sien slavy milan horsky  Sien slavy ivan branislav zoch 
     
 Sien slavy ludovit strache  Sien slavy anton hajmassy  Sien slavy michal modrak
     
 Sien slavy pavel borgula  Sien slavy stefan ester  hluchanova
 pavlik  zapletal  cencer