SLOVENSKÁ ASOCIÁCIA ŠPORTU NA ŠKOLÁCH - občianske združenie

Kolektív Fair Play

Kolektív fair play – získajú ho družstvá v kolektívnych športoch KALENDÁRA, ktoré celú súťaž bežného ročníka absolvujú bez akéhokoľvek porušenia zásad fair play ( bez hrubosti, vulgárnosti, bez využitia služieb „ čierneho“ hráča a pod.). Prihlásené družstvá
(termín prihlášok do 15.decembra) dostanú kapitánsku pásku fair play, ktorá bude vyjadrením skutočností, že družstvo sa uchádzalo o titul KOLEKTÍV FAIR PLAY.