SLOVENSKÁ ASOCIÁCIA ŠPORTU NA ŠKOLÁCH - občianske združenie

Plán prevencie

 PREVENCIA V OBLASTI DOPINGU - edukačný plán - materiál

 

Úvod – analýza súčasného stavu

Problematika prevencie v oblasti dopingu nebola v SAŠŠ systematicky a programovo doposiaľ riešená, aj vzhľadom na to, že organizácia nedisponuje kvalifikovanými odborníkmi v oblasti antidopingu.Problematike antidopingu bola však venovaná nepravidelná pozornosť a to najmä publikovaním odborných článkov v e-časopise TOKYO, ktorý je verejne dostupný na www.sass.sk a tiež je zasielaný členom organizáciesa využívajú sociálne siete –FB a instagram organizácie.V budúc. Ďalej nosti bude potrebné venovať väčšiu pozornosť prevencii a vzdelávaniu v oblasti antidopingu v školskom športe, najmä zlepšiť prevenciu v oblasti dopingu v cieľových skupinách žiakov a žiačok ZŠ a SŠ a pedagogických zamestnancov v školách. Preto bude prioritou pripraviť vzdelávacím zariadením SAŠŠ pre pedagogických zamestnancov inovačný vzdelávací program prevencie v oblasti dopingu, z ktorého získané vedomosti a zručnosti z didaktiky a metodiky antidopingovej problematiky budú môcť učitelia TŠV aktívne využívať vo vyučovacom procese.  

 

Antidopingová agentúra SR ponúka:

Rodičovská príručka

Mládežnícka príručka