SLOVENSKÁ ASOCIÁCIA ŠPORTU NA ŠKOLÁCH - občianske združenie

Kontakty - sekretariát SAŠŠ

Mgr. Andrea RISTOVÁ

Mgr. Andrea RISTOVÁ
ŠTK
tel.: 0903 264 571
pobočka: Námestie Jozefa Herdu 1,917 01

Ing. Mariana RISTOVÁ

Ing. Mariana RISTOVÁ
EKONÓM
tel.: 0903 224 572
pobočka: Námestie Jozefa Herdu 1,917 01