SLOVENSKÁ ASOCIÁCIA ŠPORTU NA ŠKOLÁCH - člen medzinárodnej organizácie školského športu - ISF

Kontakty - sekretariát SAŠŠ

Mgr. Eva MURKOVÁ

Mgr. Eva MURKOVÁ
PREZIDENT
tel.: 0905 768 734

Mgr. Andrea RISTOVÁ

Mgr. Andrea RISTOVÁ
ŠTK
tel.: 0903 264 571
pobočka: Námestie Jozefa Herdu 1,917 01

Ing. Mariana RISTOVÁ

Ing. Mariana RISTOVÁ
EKONÓM
tel.: 0903 224 572
pobočka: Námestie Jozefa Herdu 1,917 01