SLOVENSKÁ ASOCIÁCIA ŠPORTU NA ŠKOLÁCH - občianske združenie

Školská cena FAIR-PLAY

ŠPECIÁLNE A TECHNICKÉ USTANOVENIA

Vychádzajúc zo spoločného programu Slovenskej asociácie športu na školách a Slovenského olympijského výboru :

Podmienky udelenia:
a) ušľachtilý morálny čin jednotlivca alebo kolektívu na športovisku
b) vysokohumánny čin školského športovca mimo športoviska
c) celoživotná obetavá práca v oblasti školského športu, sprevádzaná FAIR-PLAY životnými postojmi a činmi

 

skolska_cena_fair_play
Kategórie:
Školskú cenu FAIR-PLAY môžu získať výlučne žiaci alebo pedagógovia zo základných a stredných škôl Slovenskej republiky. Prvé dve podmienky sa vzťahujú na žiakov i pedagógov, tretia je určená len pedagógom. 
 
Návrhy podávajú:
Riaditeľstvá škôl a školských zariadení (ale i jednotlivci) prostredníctvom OR SAŠŠ. Posudzuje ich komisia FAIR-PLAY pri Slovenskej asociácii športu na školách a schvaľuje Predsedníctvo SAŠŠ- do 15. júna xxxx. Najhodnotnejšie návrhy sú zaraďované medzi kandidátov FAIR-PLAY na cenu SOV.

Vyhodnotenie:
Uskutoční sa v rámci KALOKAGATIE - olympiády detí amládeže, kde bude zároveň vyhlásený vždy ďalší ročník školskej ceny FAIR-PLAY.
 
 
IMG 7935
IMG 7903 
 
 Kalo 2018 Fair Play