SLOVENSKÁ ASOCIÁCIA ŠPORTU NA ŠKOLÁCH - občianske združenie

História ISF 2001

2001

LYŽOVANIE – zjazdové a bežecké 
Francúzsko / Pralognan / 4. – 9. 3. 2001
Školské družstvo dievčat v bežeckom lyžovaní bolo zo ZŠ Tatranská Lomnica a obsadilo 4. miesto / zo 4 družstiev/.
Školské družstvo chlapcov v bežeckom lyžovaní bolo zo ZŠ Na Uhlisku, Golianova 8, Banská Bystrica 
a skončilo na 6. mieste /zo 7 družstiev/. Školské družstvo dievčat v zjazdovom lyžovaní bolo zo ŠG v Banskej Bystrici a obsadilo 7. miesto /z celkove zúčastnených 8 družstiev/.
Školské družstvo chlapcov v zjazdovom lyžovaní bolo zo ŠG v Banskej Bystrici a skončili na 10. mieste / z 12 družstiev/.

BASKETBAL 
Turecko /Nevsehir/ 3. – 10.5.2001
Za Slovenskú asociáciu športu na školách na MŠŠM reprezentovali školské družstvá chlapcov z Gymnázia na Haanovej ulici v Bratislave a školské družstvo dievčat bolo z Gymnázia Š. Moyzesa v Ružomberku.
Vysoko treba hodnotiť získanie bronzovej medaily dievčat /z 24 krajín/, je to historický úspech dievčenského basketbalu na MŠŠM ISF. Hráčka Lujza Michulková sa umiestnila v ALL STARS TEAME.
Chlapci podali dobré výkony, obsadili pekné 12. miesto z celkove zúčastnených 23 krajín. Výpravu celkom tvorilo 31 osôb /24 hráčov a hráčiek, 4 tréneri, 2 rozhodcovia a 1 vedúca/.


FUTBAL 
Taliansko /Cagliari/ 18. – 28. 5. 2001
Vo futbale SAŠŠ reprezentovalo len družstvo chlapcov zo ŠG v Košiciach. Neobsadzovali sme kategóriu dievčat. Výpravu tvorilo celkom 22 osôb /17 hráčov, 2 tréneri, 1 rozhodca, 1 vedúci delegácie a 1 člen technickej komisie ISF/. Z celkove zúčastnených 22 krajín v chlapčenskej kategórii si počínali naši dobre a obsadili pekné 9. miesto. Spokojnosť bola aj s naším rozhodcom, ktorý bol poverený ako asistent vo finálovom zápase v súťaži dievčat.

Pohár Jeana HUMBERTA – atletika
Španielsko /Malaga/ 1. – 30.6.2001
Výpravu SAŠŠ tvorilo celkom 32 osôb. Pohár Jeana Humberta je súťaž školských a národných družstiev chlapcov a dievčat. Školské družstvo chlapcov zo ŠG v Banskej Bystrici pod vedením Jána Solčániho /obsadili pekné 3. miesto z celkového počtu 20 krajín/ a školské družstvo dievčat bolo zo ŠG v Trenčíne, ktoré na súťaž pripravoval Ivan Peťovský /skončili na 5. mieste z celkového počtu 20 krajín/. Národný výber dievčat skončil na 5. mieste a národný výber chlapcov na 6. mieste.

26. ročník /EHŠP/
Grécko /Igoumenitsa/ 5. – 7. 7. 2001
26. ročníka EHŠP sa zúčastnilo celkom 15 krajín. SAŠŠ obsadzovala iba 3 športy: mixvolejbal, futbal a atletiku. Výpravu tvorilo celkom 43 účastníkov. 

Výsledky:

Futbal: 1. miesto /reprezentovali nás Nové Zámky/ – 16 osôb
Atletika: 1. miesto /reprezentoval nás výber SR/– 13 osôb
Mix–volejbal: 3. miesto /reprezentovali nás učitelia z Nitry/ – 11 osôb
Vedenie: 3 osoby
Výprava SAŠŠ bola po športovej stránke hodnotená ako najlepšia výprava zo všetkých európskych krajín. Hry boli gréckymi organizátormi pripravené na najvyššej kultúrno – spoločenskej a športovej úrovni a boli hodnotené ako najlepšie zorganizované zo všetkých ročníkov, na ktorých sa Slovenská republika zúčastnila. Organizátori ponúkli možnosť predĺženia pobytu o 2 dni, ktoré z dôvodu dlhej cesty a krátkeho pobytu SAŠŠ využila.