SLOVENSKÁ ASOCIÁCIA ŠPORTU NA ŠKOLÁCH - člen medzinárodnej organizácie školského športu - ISF

PROGRAM

„Spájame šport s kultúrou, výchovou a vzdelávaním“.

 SASS logo RGB resize

 

PROGRAM Slovenskej asociácie športu na školách - ŠPORTUJ v ŠKOLE.

 

 

SPOLU TVORÍME  Š K O L S K Ý   Š P O R T !