SLOVENSKÁ ASOCIÁCIA ŠPORTU NA ŠKOLÁCH - občianske združenie

V duchu FAIR PLAY

Školská cena fair play – jej laureáti sú ocenení vždy na KALOKAGATII  – medzinárodnej olympiáde detí a mládeže. Podporuje myšlienky priateľstva, vzájomnej tolerancie, športových súbojov v duchu „ čistej hry“. Udeľuje sa za konkrétne činy ( žiaci i pedagógovia), ale aj za celoživotné pedagogické pôsobenie sprevádzané fair play postojmi a činmi. Uzávierka za obdobie 2020 – 2022  je 1. júna 2022. Osobitým spôsobom budú ocenené (prípadné) fair play činy zaznamenané na olympiáde Gaudeamus Igitur a detskej olympiáde KALOKAGATIA. Najhodnotnejšie činy budú navrhnuté na ocenenie Slovenskému olympijskému a športovému  výboru.

Kolektív fair play – získajú ho družstvá v kolektívnych športoch KALENDÁRA, ktoré celú súťaž bežného ročníka absolvujú bez akéhokoľvek porušenia zásad fair play ( bez hrubosti, vulgárnosti, bez využitia služieb „ čierneho“ hráča a pod.). Prihlásené družstvá
(termín prihlášok do 15.decembra) dostanú kapitánsku pásku fair play, ktorá bude vyjadrením skutočností, že družstvo sa uchádzalo o titul KOLEKTÍV FAIR PLAY. 

Pranierovanie a uplatňovanie prísnych postihov voči všetkým, ktorí porušili zásady morálky a ducha fair play - zverejňovaním na webovej stránke SAŠŠ, trestami zastavením činnosti a pod.)

Zelená KARTA FAIR PLAY - táto Fair play karta je pravým opakom známych červených a žltých kariet, ktoré rozhodca udeľuje za priestupok proti pravidlám. Môže ju dostať nielen hráč, ktorý nefauluje, neodvráva rozhodcovi, prizná svoj priestupok, v kritickej situácii počas športového zápolenia sa zachová čestne, ale aj tréner, rodič, pedagóg. Rozhodca môže Fair play kartou oceniť aj lavičky súperiacich tímov, obecenstvo (napr. za originalitu povzbudzovania tímov v duchu fair play,  za vtipné plagáty, heslá, atď.). Ocenenie Fair play kartou možno uskutočniť hneď po zápase a/alebo po podujatí.

 Fair play 2014