SLOVENSKÁ ASOCIÁCIA ŠPORTU NA ŠKOLÁCH - občianske združenie

Zelená karta

ZÍSKAJTE ZELENÚ FAIR PLAY KARTU

Zelená karta je pravým opakom známych žltých a červených kariet. Získať ju môže hráč, ktorý sa počas súťažného obdobia nefauluje, neodvráva rozhodcovi, prizná svoj priestupok, v kritickej situácii na športovisku sa zachová čestne. Zelenú kartu však môže za podobné správanie získať aj rodič, tréner či pedagóg, ale aj lavička náhradníkov alebo obecenstvo (slušné povzbudzovanie, originalita.......). Udeliť ju môže rozhodca, ale aj vedúci (organizátor) konkrétneho športového podujatia.

Ocenenie FAIR PLAY zelenou kartou možno uskutočniť hneď po podujatí (zápase) podľa možností organizátora na základe hlásení (poštou, telef., e-mailom). Bude zostavený a na webovej stránke zverejnený zoznam držiteľov zelených kariet. Z nich vyžrebovaní budú ocenení cenami, ktoré venujú vyhlasovatelia a sponzori. V hláseniach musí byť uvedené meno, škola a dôvod udelenia zelenej karty.