SLOVENSKÁ ASOCIÁCIA ŠPORTU NA ŠKOLÁCH - občianske združenie

Dokumenty

OPRAVNENIE na poskytovanie INOVAČNÉHO VZDELÁVANIA 

 

Schválené akreditácie na program kontinuálneho vzdelávania:

"Pohybové aktivity zamerané na nové trendy zamerané pri vyučovaní žiakov vo výchovno vzdelávacom procese na základnej škole a mimoškolských aktivitách".

Počet priznaných kreditov za absolvovanie programu: 8 kreditov. ROZHODNUTIE  9.

 

"Nové trendy v kompenzačných a relaksačných cvičeniach vo výchovnom - vzdelávacom procese na hodinách telesnej a športovej výchovy a v mimoškolských aktivitách" - Počet priznaných kreditov za absolvovanie programu: 6 kreditov. ROZHODNUTIE 8.

Rozvoj pohybových schopností prostredníctvom základov XCX - cross country cross  v školskej telesnej a športovej výchove“. Počet priznaných kreditov za absolvovanie programu: 8 kreditov. ROZHODNUTIE 7.

"Snowboardový výcvik v školskej telesnej a športovej výchove". Počet priznaných kreditov za absolvovanie programu: 8 kreditov. ROZHODNUTIE 6.

"Pohybové aktivity zamerané na nové trendy pri rozvoji koordinačných schopností žiakov vo výchovno vzdelávacom procese a vo voľnočasových aktivitách". Kreditné ohodnotenie bude vo výške 9 kreditov  - ROZHODNUTIE 5.

 Základy netradičných športových hier korfbal, intercros, brannball v predmete telesná a športová výchova a vo voľnočasových aktivitách". Kreditné ohodnotenie bude vo výške 8 kreditov  - ROZHODNUTIE 4.

 Netradičné oudoorové aktivity v predmete telesná a športová výchova a voľnočasových aktivitách". Kreditné ohodnotenie bude vo výške 9 kreditov . ROZHODNUTIE 3.

Vzdelávací program „Netradičné športové hry frisbee, ringo, indiaca, jadžent v predmete telesná a športová výchova“, v rozsahu 30 hodín, počet kreditov 8, číslo akreditácie: 1660/2016-KV

ROZHODNUTIE  2

Vzdelávací  program „Športová hra florbal v predmete telesná a športová výchova“, v rozsahu 30 hodín, počet kreditov 8, číslo akreditácie: 1662/2016-KV            ROZHODNUTIE 1

 

Potvrdenie o akreditácii vzdelávania - futsal

ROZHODNUTIE

 

Potvrdenie o akreditácii vzdelávania, florbalu, volejbalu a basketbalu rozhodcov

Potvrdenie-o-akred_basket_flor_volej_01Potvrdenie-o-akred_basket_flor_volej_02
 
 
 

Potvrdenie o akred. gymnastika

Potvrdenie-o-akred_gymnastika Potvrdenie-o-akred_gymnastika2

ZOZNAM ROZHODCOV - gymnastika

SAŠŠ a CVČ zmluva 2

SASS-a-CVC-zmluvaSASS-a-CVC-zmluva-2SASS-a-CVC-zmluva-3

 

UMB a SAŠŠ zmluva o spol. 2

UMB-a-SASS-zmluva-o-spolUMB-a-SASS-zmluva-o-spol_2UMB-a-SASS-zmluva-o-spol_3