SLOVENSKÁ ASOCIÁCIA ŠPORTU NA ŠKOLÁCH - člen medzinárodnej organizácie školského športu - ISF

Garant a lektori

GARANT inovačného vzdelávania:       prof. PaedDr. Ivan Čillík, CSc.

 

Ivan Čillík1                     Curriculum vitae

Lektor vzdelávania na tému: 

Pohybové aktivity zamerané na nové trendy pri vyučovaní atletiky žiakov vo výchovno-vzdelávacom procese telesnej a športovej výchovy na základnej škole a v mimoškolských aktivitách.

 

 

LEKTORI inovačných vzdelávaní:

 271326451 623302392238063 1248471169026417341 n       PaedDr. Marcel Lopuchovský

Curriculum vitae

Pohybové aktivity zamerané na nové trendy pri rozvoji KOORDINAČNÝCH SCHOPNOSTÍ žiakov vo výchovno-vzdelávacom procese  a v mimoškolských aktivitách.

 

 foto Joko       Mgr. Jozef Brezovský

Curriculum vitae

Nový pohľad na výučbu FUTBALU vo výchovno-vzdelávacom procese  a v mimoškolských aktivitách v súlade s modernými vývojovými tendenciami so zameraním na metodické a organizačné formy

 

 

Sturcel foto      Ing. Ivan Šturcel

Curriculum vitae

Rozvoj zručností a poznatkov v oblasti NETRADIČNÝCH ŠPORTOVÝCH HIER, s ich následným zaradením do výchovno-vzdelávacieho procesu telesnej a športovej výchovy a v mimoškolských aktivít.

patrik pelegrin         Mgr.Patrik Pelegrin 

Curriculum vitae

Pohybové aktivity zamerané na nové trendy vo FLORBALE vo výchovno-vzdelávacom procese telesnej a športovej výchovy a v mimoškolských aktivitách.

foto Tlucakovadoc. Mgr. Lenka Tlučáková, PhD.

Curriculum vitae

lektorská činnosť

Využitie NORDIC WALKINGu v podmienkach školskej telesnej a športovej výchovy a mimoškolských aktivitách.