SLOVENSKÁ ASOCIÁCIA ŠPORTU NA ŠKOLÁCH - člen medzinárodnej organizácie školského športu - ISF

ŠPORTMÁNIA _ 2.

- rozvoj pohybovej všestrannosti, zdravotná telesná výchova, motivačné aktivity a ZBORNÍK AKTIVÍT pre telesnú, športovú a voľnočasovú činnosť.

Pohybový edukační program zameraný na motiváciu pohybových aktivít, podporu zdravého životného štýlu, správneho psychického vývinu s osobným rozvojom každého jedince.

Poskytovateľ:                                   Slovenská asociácia športu na školách

Garant vzdelávania:                          prof. PaedDr. Ivan Čillík, CSc.

Lektorky vzdelávania:                     Mgr. Jana Bízková (Česká republika)

                                                           Jana Boučková (Česká republika) 

                                                          

Rozsah inovačného vzdelávania:     50 hodín

Forma:                                               Kombinovaná 

 

PRIEBEH VZDELÁVANIA           

Dištančná časť                                  formou materiálov zaslaných k individuálnemu štúdiu, zadané úlohy, výstup -  dištančná úloha 

Prezenčná časť                                 formou troch stretnutí

Poplatok:                                           110 € / účastník

 

MIESTA a TERMÍNY:

NOVÉ MESTO nad VÁHOM,        SPŠ - Brinská 11                                          

04.05.2023      od 8:00 hod. (9 vyučovacích hodín)

05.05. 2023     od 9:00 hod. (9 vyučovacích hodín)

06.05.2023      od 9:00 hod. (8 vyučovacích hodín)

záverečné ukončenie  - skúškou (podľa rozpisu) – termín podľa dohody

Časový harmonogram sa môže upraviť v organizačných pokynoch.

PRIHLÁŠKY zasielajte do 26.04.2023

 Pre koho je toto vzdelávanie určené?

Pre kategóriu a podkategóriu - učiteľ druhého stupňa ZŠ, učiteľ SŠ, vychovávateľ a školský tréner

PRIHLÁŠKA

POZVANKA

Príprava  15. ročníka ŽUNEJ olympiády v Trnavskom kraji  je v plnom prúde. Program pre stredoškolákov bude bohatý a nabitý súťažami kolektívov, ale aj súťažami jednotlivcov. 

NOVINKOU bude súťaž v maratón AEROBICU v prostredí, kde sa  môže naplno do povzbudzovanie pripojiť aj široká verejnosť. Zvolili sme priestory nákupného centra CITY ARÉNA TRNAVA a už sa veľmi tešíme na super atmosféru, ktorú spoločne vytvoríme. Kultúrne vystúpenia, autogramiáda športovcov, cena klubu Fair Play pri SOaŠV, cena sympatie,  no a najmä  radosť z pohybu, ktorú  nám prinesú naši mladí športovci. 

Ďakujeme za podporu aj mnohým organizáciám a firmám. Potešila nás podpora  firmy MOEBELIX - https://www.moebelix.sk/, ktorá sa rozhodla venovať poukážky práve niekomu na súťaž v aerobicu.

Takže ak nemáte iný program 28.apríla sa vidíme v Trnave.

 

aerobic plagatik v1

POZÝVAME Vás na INOVAČNÉ VZDELÁVANIE zamerané na zimné športy.

Nový program SAŠŠ v oblasti inovačného vzdelávanie je TU.
Základné poznatky a nové prístupy vo výučbe ZIMNÝCH ŠPORTOV v podmienkach školskej telesnej a športovej výchovy a mimoškolských aktivitách (zjazdové a bežecké lyžovanie, snowboard).
Prebiehať bude tentokrát už od stredy 15.- do piatka 17. marca 2023 v lyžiarskom stredisku SKALKA.

POZVÁNKA

PRIHLÁŠKA 

Príloha k PRIHLÁŠKE

Inovačné vzdelávane

Do ponuky sme pripravili hneď dva programy.

NOVINKOU je inovačné vzdelávanie na naozaj zaujímavú tému a bonusmi pre všetkých účastníkov pod názvom -
Základné poznatky a nové prístupy vo výučbe ZIMNÝCH ŠPORTOV v podmienkach školskej telesnej a športovej výchovy a mimoškolských aktivitách (zjazdové a bežecké lyžovanie, snowboard).
Prebiehať bude v .............od 16.-18. marca.

POZVÁNKA

PRIHLÁŠKA

Hneď o týždeň neskôr prinesieme na východ do KOŠÍC inovačné vzdelávanie pod vedením českých lektoriek ŠPORTMÁNIA, presnejšie ŠPORTMÁNIA alebo aj Rozvoj pohybovej všestrannosti, zdravotná telesná výchova, motivačné aktivity a ZBORNÍK AKTIVÍT pre telesnú, športovú a voľnočasovú činnosť.
Pohybový edukační program zameraný na motiváciu pohybových aktivít, podporu zdravého životného štýlu, správneho psychického vývinu s osobným rozvojom každého jedinca. V jej programe je veľmi úspešná časť ZDRAVOTNÁ TV a batéria hier, ktorá už oslovila desiatky učiteľov na západe Slovenska.
Od 23.-26.marca prebehne vzdelávanie v Košiciach v CVČ Juhoslovanská.

POZVÁNKA

PRIHLÁŠKA