SLOVENSKÁ ASOCIÁCIA ŠPORTU NA ŠKOLÁCH - člen medzinárodnej organizácie školského športu - ISF

Vzhľadom na pretrvávajúcu situáciu na Slovensku a nové usmernenia, nebude možné uskutočniť do konca školského roka už žiadne podujatia a súťaže, čo vedie k ukončeniu školských športových súťaží a podujatí pre tento školský rok.

Veríme, že v budúci školský rok 2020/2021, bude pre školský šport ako aj pre šport na Slovensku priaznivý.

Držme si palce.

Slovenská asociácia športu na školách (SAŠŠ) pripravila v čase celosvetovej pandémie NOVÉ možnosti ako pracovať so školákmi  v tomto zložitom období.

Prvou novinkou bolo spustenie cvičení pre školákov on line SPORT ACADEMY ONLINE – dostupná na Facebookovej stránke SAŠŠ a Sport Academy Online.

 

Druhou je  - DIŠTANČNÁ SÚŤAŽ z predmetu telesná a športová výchova pre žiakov II. stupňa základných škôl a žiakov stredných škôl, ktorú Vám dávame práve teraz do pozornosti.

Informácie k dištančnej súťaži prikladáme v prílohe:

1/ Metodika

2/ Pracovné listy - 1 SŠ.      Pracovné listy 2. ZŠ 

3/ Príloha č.1 Záznamy cvičení ZŠ a SŠ

4/ Príloha č. 2 Hodnotiaci formulár

Zasadnutie najvyššieho orgánu SAŠŠ prebehne vzhľadom na prebiehajúci situáciu (pandémia COVID) na Slovensku na jeseň.

 

foto KS

Vyhlásené kultúrno-umelecké súťaže výtvarný  a literárny prejav, fotografia) majú spoločnú tému  

„DOTKNI SA SVOJICH HVIEZD“

Každý z nás má svoju hviezdu, hviezdu pod ktorou sa narodil.  Mladí športovci ale majú o zopár hviezd viac.

Svoje hviezdne vzory - úspešných športovcov, olympionikov, majstrov sveta... ale pre mnohých to môže

byť aj ich tréner, učiteľ či kamarát .

Niekto, kto svoj život stavia na pevných základoch fair play,  pomoci  kamarátovi i súperovi, nielen počas športového zápolenia, ale  vo svojom živote.

Sú to hviezdy, ktorých sa túžime "dotknúť", ktoré nás nespália svojou žiarou, ale nás posúvajú stále vpred k dosahovaniu svojich najvyšších mét a snov.

Aká  je tá tvoja hviezda? Aká je cesta k tvojmu snu?

 

ZAPOJTE SA do vyhlásenej SÚŤAŽE. Vyhodnotenie prebehne na diaľku a ocenení žiaci/školy obdržia ceny poštou.

PROPOZÍCIE

Termín zasielania prác predĺžený do 25.5.2020