SLOVENSKÁ ASOCIÁCIA ŠPORTU NA ŠKOLÁCH - občianske združenie

🏆 16. ročník Župnej olympiády stredoškolákov Trnavského kraja!
📅 Termín: 25. – 26. apríla 2024
📍 Miesto: TRNAVA
🔍 Organizátor: Trnavský samosprávny kraj a Slovenská asociácia športu na školách v spolupráci so strednými školami a telovýchovnými subjektmi.
🏐🏀🏒 Účastníci:
Víťazné družstvá z okresných kôl POSTUPOVÝCH súťaží (mixvolejbal, basketbal, florbal, bedminton - chlapci a dievčatá, futsal - chlapci).
Víťazní jednotlivci z okresných kôl NEPOSTUPOVÝCH súťaží (stolný tenis, silový päťboj).
Účastníci v OPEN súťaži AEROBIC a ATLETIKA (jednotlivci).
🎉 Vekové kategórie:
Žiaci a žiačky stredných škôl narodení od 1. januára 2003 do 31. decembra 2009, s výnimkou futsalu (1. september 2004 - 31. december 2008).
🏅 Pripojte sa k športovej zábave a povzbudzujte mladých talentovaných športovcov!
 

 

📣 P O Z V Á N K A 📣

🌟 INOVAČNÉ VZDELÁVANIE 🌟

Rozvoj zručností a poznatkov v oblasti ÚPOLOVÝCH ŠPORTOV a ich aplikácia do výchovno-vzdelávacieho procesu telesnej a športovej výchovy a mimoškolských aktivít

🗓️ TRNAVA, 18.-20. apríl 2024 🗓️

🔍 Garant vzdelávania: prof. PaedDr. Ivan Čillík, CSc.

🎙️ Lektor vzdelávania: PaedDr. Ján Uhliar

🎯 Pre koho je toto vzdelávanie určené? Pre kategóriu a podkategóriu - učiteľ druhého stupňa ZŠ, učiteľ SŠ, vychovávateľ a školský tréner

🚀 Cieľ vzdelávania: Prehlbovať, inovovať a rozširovať profesijné kompetencie učiteľov telesnej a športovej výchovy na základnej škole, vychovávateľov a školských trénerov implementáciou pohybových aktivít zameraných na nové trendy pri vyučovaní úpolových športov pre žiakov vo výchovno-vzdelávacom procese na školách a v mimoškolských aktivitách.

Pridajte sa k nám na tomto inovačnom vzdelávacom podujatí a spoločne posúvajme hranice v oblasti telesnej a športovej výchovy! 🌈🏋️‍♀️🤸‍♂️

POZVÁNKA

PRIHLÁŠKA


Pozývame Vás na inovačné vzdelávanie s názvom
"Rozvoj zručností a poznatkov v oblasti NETRADIČNÝCH ŠPORTOVÝCH HIER 2.", ktoré sa uskutoční v období od 9. do 11. mája 2024 v meste Dubnica nad Váhom. 🏐🤸‍♂️

Toto vzdelávanie je skvelou príležitosťou na rozvoj zručností v oblasti netradičných športových hier a následné ich využitie v telesnej a športovej výchove, ako aj v mimoškolských aktivitách. 🎓🏆

📅 Dátum: 9.-11. máj 2024
📍 Miesto: Dubnica nad Váhom, ZŠ s MŠ P. Demitru
🎓 Poskytovateľ: Slovenská asociácia športu na školách
👨‍🏫 Garant vzdelávania: prof. PaedDr. Ivan Čillík, CSc.
👨‍💼 Lektor vzdelávania: Ing. Ivan Šturcel
🕒 Rozsah vzdelávania: 50 hodín
🔄 Forma: Kombinovaná

Pridajte sa k nám a získajte nové poznatky a inšpiráciu pre svoju prácu! 🌟

Pre viac informácií nás kontaktujte!

Tešíme sa na stretnutie s vami v Dubnici nad Váhom! 🤝📚

POZVÁNKA

PRIHLÁŠKA

Pozývame Vás na POSLEDNÝ vzdelávací workshop v tomto školskom roku!

Názov: VYBÍJANÁ – HRA pre POHYB
Dátum a čas: 15.3.2024, od 9:00 do 15:00
Miesto: Pezinok , ZŠ Kupeckého

🎓 PRE KHO JE WORKSHOP URČENÝ? 🎓

Učitelia na základných školách I. aj II. stupňa
Vychovávateľov, ktorí ovplyvňujú voľný čas detí
Športových nadšencov, ktorí chcú prispieť k ďalšiemu rozvoju hry VYBÍJANÁ

🎯 CIEĽ VZDELÁVANIA:
Prehlbovať, inovovať a rozširovať kompetencie učiteľov telesnej a športovej výchovy v škole, vychovávateľov a športových nadšencov so zameraním na hru VYBÍJANÁ.

🚀 ČO VÁS ČAKÁ NA WORKSHOPE?
Interaktívne prezentácie od odborníkov, ktorí prispievajú k rozvoju vybíjanej. Praktické ukážky a cvičenia pre efektívne využitie tejto hry.
Možnosť zdieľania skúseností a nápadov s ostatnými účastníkmi

🔗 AKO SA PRIHLÁSIŤ?
Metodické POKYNY a PRIHLÁŠKA

Pre viac informácií nás neváhajte kontaktovať!


🤝 TEŠÍME SA NA VAŠU ÚČASŤ! 🤝
Spoločne môžeme prispieť k rozvoju hry VYBÍJANÁ a posunúť naše vzdelávacie metódy na novú úroveň.

Inovácia v Telesnej Výchove na Ceste K Aktívnemu Učeniu! 🏋️‍♂️🎓
Tešíme sa na Vás na pripravovanom inovačnom vzdelávaní v TRNAVE, ktoré sa bude konať od 25. do 27. januára 2024!
🤸‍♀️ Téma:
Pohybové aktivity zamerané na nové trendy pri vyučovaní aeróbnej gymnastiky žiakov vo výchovno-vzdelávacom procese telesnej a športovej výchovy na školách a v mimoškolských aktivitách.
Po úspešnom konaní v Poprade, pripravujeme túto zaujímavú tému pre pedagógov z okolia Trnavy.
Pridajte sa k nám a objavte nové metódy a prístupy pri vyučovaní aeróbnej gymnastiky vo výchovno-vzdelávacom procese na školách a mimoškolských aktivitách. 🎉
Podklady nájdete www.sass.sk - harmonogram vzdelavacich aktivit
📅 Dátum: 25.-27. januára 2024
📍 Lokalita: Trnava
Spoločne formujme budúcnosť vzdelávania a telesnej výchovy! 💪