SLOVENSKÁ ASOCIÁCIA ŠPORTU NA ŠKOLÁCH - člen medzinárodnej organizácie školského športu - ISF

POHYBOVÉ AKTIVITY ZAMERANÉ NA NOVÉ TRENDY PRI

ROZVOJI KOORDINAČNÝCH SHOPNOSTÍ ŽIAKOV VO

VÝCHOVNO – VZDELÁVACOM PROCESE A V MIMOŠKOLSKÝCH

AKTIVITÁCH.

Slovenská asociácia športu na školách je aj vzdelávacím zariadením. Svoje aktivity zameriava na vzdelávacie programy, ktoré sú určené pedagogickým zamestnancom – učiteľom

telesnej a športovej výchovy a vychovávateľom v telovýchovnej, športovej a zdravotnej oblasti. Je našim cieľom sprostredkúvať uvedenej cieľovej skupine námety na nové,

zaujímavé a inšpirujúce hodiny vyučovania a voľnočasové aktivity. Rámcové vzdelávacie programy - ŠVP - ISCED 1 a 2, odporúčajú zaraďovať do výchovno-

vzdelávacieho procesu v rámci podmienok škôl v predmete telesná a športová výchova také pohybové aktivity, ktoré budú motivovať žiakov k pravidelnému športovaniu pri dodržiavaní

zásad správneho vykonávania pohybových prvkov pri cvičeniach a budú vo veľkej miere prostriedkom na udržiavanie si zdravého životného štýlu, ako podmienky pre trvalo

udržateľný rozvoj osobnosti a jej uplatnenie v osobnom a spoločenskom živote. Vzdelávací program „Pohybové aktivity zamerané na nové trendy pri rozvoji koordinačných

schopností žiakov vo výchovno–vzdelávacom procese a v mimoškolských aktivitách“ prináša učiteľom telesnej a športovej výchovy (TŠV) a vychovávateľom nové námety, ako urobiť

vyučovanie pre žiakov pestré s množstvom zaujímavých pohybových cvičení. Metodika, ktorú vám prinášame má veľa praktických príkladov ako u žiakov rozvíjať koordinačné

schopnosti prostredníctvom nových trendov. Realizáciou vzdelávacieho programu chceme dať možnosť pedagogickým zamestnancom z radov učiteľov a vychovávateľov získať potrebné profesijné kompetencie a zručnosti nevyhnutné pri vyučovaní telesnej a športovej výchovy a vo voľnočasových aktivitách pri rozvoji koordinačných schopností.

METODIKA 

ŠPORTUJ, ŠPORTUJ čisto, ŠPORTUJ vždy FAIR PLAY, ŠPORTUJ bez DOPINGU!
 
doping obal
SAŠŠ záleží na udržateľnosti športu bez akýchkoľvek zásahov porušujúcich čistotu športu. Výchova a vzdelávanie v duchu „ŠPORTUJ FAIR PLAY“ patrí medzi naše priority. Plán SAŠŠ na rozvoj školského športu zahŕňa aj prevenciu proti dopingu a dopingového správania. Preto spoločne s Antidopingovou agentúrou SR sme pripravili brožúru pre školský šport.
Táto brožúra vám poskytne niekoľko tipov a informácií, ktoré vám pomôžu začať odpovedať na akékoľvek otázky mladých a nielen mladých. 

V marci  zasadala vzdelávacia komisia SAŠŠ a pripravila žiadosť v zmysle predpisov nového zákona č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a Vyhlášky č. 361/2018 o vzdelávaní a profesijnom rozvoji a podali sme na pracovisko regionálneho školstva Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR o „Vydanie oprávnenia na poskytovanie inovačného vzdelávania“. Žiadosť  je v poriadku a už sa čaká len na jej schválenie.                                                                                                                                                                                                                                                                  

Okrem formálneho vzdelávania plánujeme, že  v nasledujúcom školskom roku zorganizovať aj neformálne vzdelávacie aktivity. Na základe podnetov od učiteľov máme požiadavku na zrealizovanie “Seminára pre učiteľov TŠV

a organizátorov športovej hry „Vybíjaná“.

Od organizovania série vzdelávacích seminárov vo vybíjanej ubehol nejaký čas, preto sme sa rozhodli  priniesť toto vzdelávanie pre novú generáciu učiteľov, resp. tých, ktorí zatiaľ nemali príležitosť sa oboznámiť s jednotnými pravidlami a hrou vo vybíjanej.

Prvé sa uskutoční už túto jeseň v Trnavskom kraji. 

Tak ako nám prišli podnety ohľadom vybíjanej, obraciame sa na Vás s prieskumom v ďalších krajoch Slovenska.  Dajte nám vedieť záujem Vašich pedagógov o vzdelávania.

SPOLOČNE pripravíme nový PROGRAM vzdelávacích aktivít v šk. roku 2020/2021.

Svoje námety nám píšte na e mail Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript., alebo priamo J.Valuškovej – komisia vzdelávania – Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript. 

Tešíme sa na Vaše návrhy, postrehy a nové nápady.

 

 
kviz
 
 Veľký olympijský kvíz bude pokračovať aj v novom školskom roku.
Práve štartuje 1.kolo a jeho témou sú NETRADIČNÉ ŠPORTY. Tak poďme do toho!
Organizačné pokyny:
Veľký olympijský kvíz potrvá počas celého školského roka 2020/2021.
Odpovede 1. kola zasielajte do 15. novembra 2020.
Stredné školy odpovede posilať na mail : Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.
Základné školy odpovede posielať na mail : Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.
Zo správnych odpovedí odmeníme 10 správnych odpovedí, ktorým zašleme olympijské suveníry.

 

isf on white preview

Rok 2020 bol veľmi zvláštny. Celý program medzinárodných aktivít sa nestihol rozbehnúť, necelých päť týždňov pred vypuknutím  svetového šampionátu v cezpoľnom behu sa podujatie muselo zrušiť. Medzinárodná federácia školského športu stále premýšľa, ktoré športy z kalendára 2020 bude môcť presunúť do roku 2021 a ktoré až na rok 2022, no a niektoré sa neuskutočnia vôbec.

Svetový šampionát cezpoľnom behu, ktorý sa mal uskutočniť od 18.apríla 2020 sa definitívne presunie až do roku 2022. Všetci sme z toho zostali smutní, veľa práce, na ktorej sa podieľalo veľa ľudí bola zrazu zbytočná. Najviac nás však mrzí, že žiaci, ktorí si postup na tento šampionát vybojovali sa ho už v roku 2022 nebudú môcť zúčastniť. Takže aj našich chlapcov z Popradu a dievčatá z Nitry vystriedajú iné družstvá.

Program medzinárodných súťaží Medzinárodnej federácie školského športu (ISF) na rok 2021 zostáva stále otvorený.
Plánované je presunúť športy z roku 2020 – (Slovensko sa plánuje zúčastniť futsalu, hádzanej a volejbalu) a k nim pribudnú športu na rok 2021 - basketbal, futbal, basketbal 3x3, orientačný beh, inclusive games, zimná a letná gymnaziáda a iné. Niektoré z plánovaných športov boli aj úplne zrušené, niektoré netradične presunuté na rok 2022 ako atletika.
Do ktorých svetových šampionátov sa nakoniec prihlásime je ešte otázne. Informácie však budeme priebežne zverejňovať na web stránke sass.sk a na FB profile.

Prvá kvalifikácia sa plánuje v ORIENTAČNOM BEHU v roku 2021. Školské družstvá sa prihlasujú do 20.9.2020 na e mail: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.