SLOVENSKÁ ASOCIÁCIA ŠPORTU NA ŠKOLÁCH - občianske združenie

ŠPORTMÁNIA - rozvoj pohybovej všestrannosti, zdravotná telesná výchova, motivačné aktivity a ZBORNÍK AKTIVÍT pre telesnú, športovú a voľnočasovú činnosť.
Pohybový edukační program zameraný na motiváciu pohybových aktivít, podporu zdravého životného štýlu, správneho psychického vývinu s osobným rozvojom každého jedince.
Pozývame všetkých pedagógov v kategorii učiteľ ZŠ (I. a II.stupeň), vychovávateľ a školský tréner na ďalšie inovatívne vzdelávanie pod taktovkou lektoriek z Českej republiky.
DUBNICA nad Váhom - 24. - 26. novembra 2022
 
Inovačné vzdelávane plagatik7
 
 
Opäť v septembri budeme pokračovať v inovačnom vzdelávaní.
Pripravené sú hneď dva programy pre učiteľov ZŠ aj SŠ, vychovávateľov i školských trénerov.
V Michalovciach vám predstavíme program - Využitie NORDIC WALKINGu v podmienkach školskej telesnej a športovej výchovy a mimoškolských aktivitách - pod vedením doc. Mgr. Lenka Tlučáková, PhD. z Prešovskej univerzity fakulty športu a v Púchove to bude program - Rozvoj zručností a poznatkov v oblasti NETRADIČNÝCH ŠPORTOVÝCH HIER, s ich následným zaradením do výchovno-vzdelávacieho procesu telesnej a športovej výchovy a v mimoškolských aktivít - s lektorom Ing. Ivanom Šturcelom. To všetko pod dohľadom garanta prof. Ivana Čillíka z Univerzity M.Bella v Banskej Bystrici.
Rozšírte si svoje poznatky, naučte sa niečo nové a prineste nové trendy deťom do hodín telesnej a športovej výchovy.
Tešíme sa na Vás.

 

Inovačné vzdelávanieNWInovačné vzdelávanieNS