SLOVENSKÁ ASOCIÁCIA ŠPORTU NA ŠKOLÁCH - člen medzinárodnej organizácie školského športu - ISF

Slovenská asociácia športu na školách v spolupráci s Antidopingovou agentúrou Slovenskej republiky (SADA) pokračujú v organizovaní ONLINE VZDELÁVANIA. Pre športovú pedagogickú verejnosť (učiteľov TŠV a vychovávateľov) sme pripravili v poradí piate vzdelávanie na tému „Aminokyseliny – ich funkcia a význam.“ Je určená pre pedagógov, žiakov základných a stredných škôl.
Dátum: 31.03. 2021 (streda)
Čas konania: 17.00 – 18.30 h
Online vzdelávanie bude prebiehať prostredníctvom Google Meet, resp. MS teams (prihláseným účastníkom bude zaslaný link pre pripojenie na príslušnú platformu po uhradení poplatku za vzdelávanie). Je možné sa pripojiť buď cez internetový prehliadač priamo alebo si môžete stiahnuť aplikáciu. Pripojiť sa môžete aj cez mobilný telefón alebo tablet.
Lektor online vzdelávania
Ing. Tomáš Pagáč, PhD. – Vedúci pracovník oddelenia testovania a prevencie SADA
Ing. Zuzana Ježíková, PhD. – Odborný pracovník pre výchovu a vzdelávanie
Témy:
• Úvod do problematiky
• Aminokyseliny
 
 
 
Slovenská asociácia športu na školách v spolupráci s Asociáciou volejbalových rozhodcov organizuje online vzdelávanie pre učiteľov, vychovávateľov, organizátorov školských športových súťaží na tému „Zmeny v pravidlách volejbalu od roku 2015-2022“. Záujemcovia sa môžu prihlásiť na termín z nasledovných možností:
1. termín: 30. 03. 2021 (utorok) (BB, ZA, TN)
2. termín: 07. 04. 2021 (streda) (PO, KE)
3. termín: 12. 04. 2021 (pondelok) (BA, NR, TT)
Čas konania: 16.00 – 17.30 h
Online vzdelávanie bude prebiehať prostredníctvom Google Meet, (prihláseným účastníkom bude zaslaný link pre pripojenie na platformu Google Meet). Je možné sa pripojiť buď cez internetový prehliadač priamo alebo si môžete stiahnuť Google Meet aplikáciu. Pripojiť sa môžete aj cez mobilný telefón alebo tablet. Počet účastníkov na jeden termín je limitovaný na 50 osôb.
Lektor online vzdelávania: prof. Mgr. MUDr. Juraj Mokrý, PhD. – medzinárodný rozhodca
 
 
volejbal images
V minulom týždni pokračovali vzdelávacie aktivity pre pedagógov, ale nielen pre nich. V utorok -16.2.2021 sme po dlhšej dobe oprášili pravidlá športovej hry vo vybíjanej, ktorá je mimoriadne populárna medzi žiakmi na 1. stupni ZŠ. Vzdelávanie bolo určené najmä pre fanúšikov vybíjanej, ktorí mali záujem preštudovať si inovované pravidlá vybíjanej a pripraviť sa na aktívnu účasť počas online stretnutia. Vzdelávania sa zúčastnilo 77 pedagogických zamestnancov. Lektor vzdelávania, Mgr. Radoslav Urbančok – hlavný rozhodca ŠMSR vo vybíjanej spracoval pravidlá vybíjanej do inovovanej podoby. Podrobne rozpracoval pôvodné pravidlá, ktorými sa doteraz riadia súťaže vo vybíjanej. Jeho pracovná verzia: „Oficiálne pravidlá vybíjanej 2021 -2024“ bola podkladom na diskusiu účastníkov vzdelávania, ktorí prostredníctvom online priestoru spolu prediskutovali jednotlivé kapitoly pravidiel a dávali podnety na ich úpravu – vylepšenie tak, aby boli čo najzrozumiteľnejšie pre všetkých, ktorí sa venujú alebo budú venovať vybíjanej na rôznej úrovni.
Témy: Oficiálne pravidlá vybíjanej 2021-2024 pracovná verzia
• Kapitola I - Ihrisko a jeho vybavenie
• Kapitola II - Účastníci
• Kapitola III - Hrací systém
• Kapitola IV - Herné činnosti
• Kapitola V - Správanie účastníkov
Vzdelávanie na tému inovovaných pravidiel budeme organizovať ešte v dvoch termínoch. Druhý termín je naplánovaný na 24. februára 2021 a tretí termín bude 4. marca 2021.
TEŠÍME SA NA VÁS!