SLOVENSKÁ ASOCIÁCIA ŠPORTU NA ŠKOLÁCH - občianske združenie

Do ponuky sme pripravili hneď dva programy.

NOVINKOU je inovačné vzdelávanie na naozaj zaujímavú tému a bonusmi pre všetkých účastníkov pod názvom -
Základné poznatky a nové prístupy vo výučbe ZIMNÝCH ŠPORTOV v podmienkach školskej telesnej a športovej výchovy a mimoškolských aktivitách (zjazdové a bežecké lyžovanie, snowboard).
Prebiehať bude v .............od 16.-18. marca.

POZVÁNKA

PRIHLÁŠKA

Hneď o týždeň neskôr prinesieme na východ do KOŠÍC inovačné vzdelávanie pod vedením českých lektoriek ŠPORTMÁNIA, presnejšie ŠPORTMÁNIA alebo aj Rozvoj pohybovej všestrannosti, zdravotná telesná výchova, motivačné aktivity a ZBORNÍK AKTIVÍT pre telesnú, športovú a voľnočasovú činnosť.
Pohybový edukační program zameraný na motiváciu pohybových aktivít, podporu zdravého životného štýlu, správneho psychického vývinu s osobným rozvojom každého jedinca. V jej programe je veľmi úspešná časť ZDRAVOTNÁ TV a batéria hier, ktorá už oslovila desiatky učiteľov na západe Slovenska.
Od 23.-26.marca prebehne vzdelávanie v Košiciach v CVČ Juhoslovanská.

POZVÁNKA

PRIHLÁŠKA

 

 

 

 


Po veľmi úspešnom vzdelávaní pre učiteľov, vychovávateľov i školských trénerov, Vám tému inovačného vzdelávania - Základné poznatky a nové trendy FUNKČNÉHO TRÉNINGU a DIAGNOSTIKY s využitím v podmienkach školskej telesnej a športovej výchovy a mimoškolských aktivitách - prináša do NITRY dňa 26.-28.januára 2023.
Prihlásiť sa môžete do 20.1.2023.

PRIHLÁŠKA

POZVÁNKA

Obdobie Vianoc je vždy niečím výnimočné, asi preto, že nás čaká obdobie prekvapení, darčekov, ale aj oddychu a príjemné chvíle s rodinou.

Tešíme sa, že vďaka spoločnosti Expodom.sk, ktorá ponúka nožnicové párty stany, máme aj my prekvapenie a darček zároveň ešte pred Vianocami. .

Budeme sa tešiť na  akékoľvek podujatie , či to športové alebo vzdelávacie, na ktorom využije darček - záhradný stan . Veľmi sa tešíme a tak ako sme už v minulosti sme podobný darček skveto využili aj pri organizácii majstrovstiev sveta v cezpoľnom behu v roku 2022 v Tatrách, bude našim skvelým pomocníkom pri ďalších aktivitách.

stan pre SASS

Základné poznatky a nové trendy FUNKČNÉHO TRÉNINGU spojenés diagnostikou a využitím  v podmienkach školskej telesnej a športovej výchovy a mimoškolských aktivitách.

a

jednodňové VZDELÁVANIE na tému DIAGNOSTIKA v praxi

Slovenská asociácia športu na školách organizuje inovačné vzdelávanie na základe vydaného oprávnenia MŠVVaŠ SR sekcie stredných škôl a celoživotného vzdelávania na poskytovanie inovačného vzdelávania.

TRNAVA, 1.-3.decembra 2022

POZVÁNKA

PRIHLÁŠKA