SLOVENSKÁ ASOCIÁCIA ŠPORTU NA ŠKOLÁCH - člen medzinárodnej organizácie školského športu - ISF

VEĽKÝ OLYMPIJSKÝ KVÍZ

1. kolo

Fair play v praxi

Hnutie fair play nie je Don Quijote

Šport je krásny, zaujímavý, užitočný. Sme presvedčení, že šport má významný výchovný, kultúrny, sociálny, etický a aj ekonomický prínos pre spoločnosť. Jeho silný potenciál je pozitívne orientovaný. Avšak nie vždy a nie automaticky. Aj šport má svoju temnú, odvrátenú stranu, v ktorej sa darí podvodom, korupcii, dopingu, chuligánstvu, zneužívaniu detí a podobne. Neúmerná komercializácia, silné a jednostranné finančné záujmy, bujnejúci rasizmus a intolerancia sú motorom negatívnych javov v športe. Hnutie fair play je preto ako aktívny činiteľ boja proti uvedeným negatívnym javom veľmi potrebné. Nie je to Don Quijote, ktorý márne bojuje s veternými mlynmi. Je to Miguel de Cervantes, ktorý predovšetkým vyzdvihuje všetko pozitívne, čo v športe je a to tak, aby posilnil protiváhu k tomu negatívnemu. Práve preto je hnutie fair play synonymom najvyšších humánnych hodnôt. Zaslúži si našu maximálnu podporu. Budeme sa mu venovať v 1.kole Veľkého olympijského kvízu.

PRIPRAVENÉ TÉMY:

1. Fair play v praxi -  odpovede zasielajte do 15.11.2021

2. Doping v športe -                                   do 15.01.2022

3. SADA - antidopingová agentúra SR -   do 15.03.2022

4. Paralympiáda -                                      do 15.05.2022

Organizačné pokyny:

Veľký olympijský kvíz potrvá počas celého školského roka 2021/2022.

Odpovede 1. kola zasielajte do 15.  novembra 2021.

Stredné školy odpovede posielať na mail  : Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.

Základné školy odpovede posielať na mail : Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.

Zo správnych odpovedí odmeníme 10 správnych odpovedí, ktorým zašleme olympijské suveníry.

OTÁZKY 1.kola

 

 

Novým projektom odštartujeme september.

Na základe schválenej dotácie a spolupráci s Ministerstvom obrany SR pripravujeme vo všetkých krajoch SR zábavno-pohybový-športový-viacboj pre stredoškolákov .

„Študentský viacboj piatich T“ tréning – talent – trpezlivosť – tolerancia – túžba 

alebo "NA DNO ŠTUDENTSKÝCH SÍL"

Prostredníctvom netradičných športovo – pohybových disciplín (plutvový beh na 50 m, prekážkové plazenie, štafetový trojskok, jednoručný ústny úchop, koordinácia s fľašou po sediačky) motivovať žiakov stredných škôl:

  -  k pravidelným pohybovým aktivitám

-  k zvyšovaniu fyzickej zdatnosti

- k budovaniu zodpovednosti za seba, ale aj pomoci iným

- poukázať na ich športový talent

 - k pochopeniu spolupatričnosti

 - k príkladom vlastenectva  programu. 

 

Žiaci/žiačky  stredných škôl - trojčlenné družstvá škôl športujú v netradičných disciplínach, pri ktorých dokazujú svoju zdatnosť a pripravenosť aj na zložitejšie úlohy.  Práve netradičná forma disciplín dokáže žiakov motivovať k pohybovým aktivitám, k bojovnosti a skúške svojich síl, ako aj prejaviť svoju spolupatričnosť k ďalším členom v družstve. 

 

Ďalšie informácie v nasledujúcich dňoch.

Spájame cieľ a myšlienku, pohyb a zábavu, zdatnosť a spolupatričnosť!

 

3343 logomosr

Realizované s finančnou podporou Ministerstva obrany SR v rámci dotačného programu. Za obsah tohto dokumentu je výlučne zodpovedná SAŠŠ.

Slovenská asociácia športu na školách si 26.6.2021 v Poprade volila nového prezidenta a nové predsedníctvo SAŠŠ.
 
Nová prezidentka SASS je bývala reprezentantka v atletike , majsterka Európy v skoku do diaľky EVA "Čena" MURKOVÁ.
 
V jej práci bude pomáhať 12 členov predsedníctva SAŠŠ v zložení: Jozef Kakula, Marek Mazan, Miriam Olešáková, Tibor Bélik, Peter Toman, Yveta Unterfrancová, Helena Gáfriková, Alena Strýčková, Andrea Tylková, Martin Császár, Ľudmila Dratvová a Erika Lišková.
 
PC110030
SPOLU pre ŠKOLSKÝ ŠPORT.

Slovensko je síce malá krajina, no narodilo sa tu, žilo a tvorilo neuveriteľné množstvo významných osobností – z oblasti   spoločenského života, vedy, kultúry, umenia, pedagogiky a športu. My by sme, ale chceli vyzdvihnúť skupinu, ktorej familiárne hovoríme TELOCVIKÁRI.

Jednému zo skupiny  najvýznamnejších sme v slovenskej  asociácii športu na školách vzdali poctu tým, že jeho menom sú označené ocenenia ktoré sú pravidelne udeľované  najaktívnejším učiteľom TV a ďalším osobnostiam už od roku 1994. Ide o Ivana  Branislava Zocha.  Tento priekopník  školského športu na Slovensku však mal veľa nasledovníkov. O mnohých vieme len z rozprávania pamätníkov, činy ďalších  zaznamenávajú miestne kroniky. A to zatiaľ nespomíname, ale nehovoríme o žijúcich osobnostiach.

To všetko nás doviedlo  k myšlienke zosumarizovať mená týchto ľudí  a zaradiť ich do   virtuálnej – SIENE SLÁVY  ŠKOLSKÉHO ŠPORTU NA SLOVENSKU  (SIENE SLÁVY  SLOVENSKÝCH  TELOCVIKÁROV).

Na  Sneme SAŠŠ 26.6.2021 v Poprade sme uviedli do SIENE SLÁVY 4 veľké mená - Eva Hluchoňová, Juraj Zapletal, Jozef Cencer - všetci in memoriam a Jozef Pavlík.

Sien slavy 04Sien slavy 04 2Sien slavy 04 3Sien slavy 04 4