SLOVENSKÁ ASOCIÁCIA ŠPORTU NA ŠKOLÁCH - občianske združenie

Program INOVAČNÉHO VZDELÁVANIA v marci.

Do ponuky sme pripravili hneď dva programy.

NOVINKOU je inovačné vzdelávanie na naozaj zaujímavú tému a bonusmi pre všetkých účastníkov pod názvom -
Základné poznatky a nové prístupy vo výučbe ZIMNÝCH ŠPORTOV v podmienkach školskej telesnej a športovej výchovy a mimoškolských aktivitách (zjazdové a bežecké lyžovanie, snowboard).
Prebiehať bude v .............od 16.-18. marca.

POZVÁNKA

PRIHLÁŠKA

Hneď o týždeň neskôr prinesieme na východ do KOŠÍC inovačné vzdelávanie pod vedením českých lektoriek ŠPORTMÁNIA, presnejšie ŠPORTMÁNIA alebo aj Rozvoj pohybovej všestrannosti, zdravotná telesná výchova, motivačné aktivity a ZBORNÍK AKTIVÍT pre telesnú, športovú a voľnočasovú činnosť.
Pohybový edukační program zameraný na motiváciu pohybových aktivít, podporu zdravého životného štýlu, správneho psychického vývinu s osobným rozvojom každého jedinca. V jej programe je veľmi úspešná časť ZDRAVOTNÁ TV a batéria hier, ktorá už oslovila desiatky učiteľov na západe Slovenska.
Od 23.-26.marca prebehne vzdelávanie v Košiciach v CVČ Juhoslovanská.

POZVÁNKA

PRIHLÁŠKA