SLOVENSKÁ ASOCIÁCIA ŠPORTU NA ŠKOLÁCH - občianske združenie

INOVAČNÉ VZDELÁVANIE v januári 2023.


Po veľmi úspešnom vzdelávaní pre učiteľov, vychovávateľov i školských trénerov, Vám tému inovačného vzdelávania - Základné poznatky a nové trendy FUNKČNÉHO TRÉNINGU a DIAGNOSTIKY s využitím v podmienkach školskej telesnej a športovej výchovy a mimoškolských aktivitách - prináša do NITRY dňa 26.-28.januára 2023.
Prihlásiť sa môžete do 20.1.2023.

PRIHLÁŠKA

POZVÁNKA