SLOVENSKÁ ASOCIÁCIA ŠPORTU NA ŠKOLÁCH - občianske združenie

Nový Program INOVAČNÉHO VZDELÁVANIA pre rozvoj ZIMNÝCH ŠPORTOV

POZÝVAME Vás na INOVAČNÉ VZDELÁVANIE zamerané na zimné športy.

Nový program SAŠŠ v oblasti inovačného vzdelávanie je TU.
Základné poznatky a nové prístupy vo výučbe ZIMNÝCH ŠPORTOV v podmienkach školskej telesnej a športovej výchovy a mimoškolských aktivitách (zjazdové a bežecké lyžovanie, snowboard).
Prebiehať bude tentokrát už od stredy 15.- do piatka 17. marca 2023 v lyžiarskom stredisku SKALKA.

POZVÁNKA

PRIHLÁŠKA 

Príloha k PRIHLÁŠKE

Inovačné vzdelávane