SLOVENSKÁ ASOCIÁCIA ŠPORTU NA ŠKOLÁCH - občianske združenie

Inovačné vzdelávanie v MÁJI - ŠPORTMÁNIA 2

ŠPORTMÁNIA _ 2.

- rozvoj pohybovej všestrannosti, zdravotná telesná výchova, motivačné aktivity a ZBORNÍK AKTIVÍT pre telesnú, športovú a voľnočasovú činnosť.

Pohybový edukační program zameraný na motiváciu pohybových aktivít, podporu zdravého životného štýlu, správneho psychického vývinu s osobným rozvojom každého jedince.

Poskytovateľ:                                   Slovenská asociácia športu na školách

Garant vzdelávania:                          prof. PaedDr. Ivan Čillík, CSc.

Lektorky vzdelávania:                     Mgr. Jana Bízková (Česká republika)

                                                           Jana Boučková (Česká republika) 

                                                          

Rozsah inovačného vzdelávania:     50 hodín

Forma:                                               Kombinovaná 

 

PRIEBEH VZDELÁVANIA           

Dištančná časť                                  formou materiálov zaslaných k individuálnemu štúdiu, zadané úlohy, výstup -  dištančná úloha 

Prezenčná časť                                 formou troch stretnutí

Poplatok:                                           110 € / účastník

 

MIESTA a TERMÍNY:

NOVÉ MESTO nad VÁHOM,        SPŠ - Brinská 11                                          

04.05.2023      od 8:00 hod. (9 vyučovacích hodín)

05.05. 2023     od 9:00 hod. (9 vyučovacích hodín)

06.05.2023      od 9:00 hod. (8 vyučovacích hodín)

záverečné ukončenie  - skúškou (podľa rozpisu) – termín podľa dohody

Časový harmonogram sa môže upraviť v organizačných pokynoch.

PRIHLÁŠKY zasielajte do 26.04.2023

 Pre koho je toto vzdelávanie určené?

Pre kategóriu a podkategóriu - učiteľ druhého stupňa ZŠ, učiteľ SŠ, vychovávateľ a školský tréner

PRIHLÁŠKA

POZVANKA