SLOVENSKÁ ASOCIÁCIA ŠPORTU NA ŠKOLÁCH - občianske združenie

P O Z V Á N K A na nové INOVAČNÉ VZDELÁVANIE

ŠPORTMÁNIA - rozvoj pohybovej všestrannosti, zdravotná telesná výchova, motivačné aktivity a ZBORNÍK AKTIVÍT pre telesnú, športovú a voľnočasovú činnosť.
Pohybový edukační program zameraný na motiváciu pohybových aktivít, podporu zdravého životného štýlu, správneho psychického vývinu s osobným rozvojom každého jedince.
Pozývame všetkých pedagógov v kategorii učiteľ ZŠ (I. a II.stupeň), vychovávateľ a školský tréner na ďalšie inovatívne vzdelávanie pod taktovkou lektoriek z Českej republiky.
DUBNICA nad Váhom - 24. - 26. novembra 2022
 
Inovačné vzdelávane plagatik7