SLOVENSKÁ ASOCIÁCIA ŠPORTU NA ŠKOLÁCH - občianske združenie

NOVÉ Inovačné Vzdelávanie - FUNKČNÝ TRÉNING a Diagnostika v praxi

Základné poznatky a nové trendy FUNKČNÉHO TRÉNINGU spojenés diagnostikou a využitím  v podmienkach školskej telesnej a športovej výchovy a mimoškolských aktivitách.

a

jednodňové VZDELÁVANIE na tému DIAGNOSTIKA v praxi

Slovenská asociácia športu na školách organizuje inovačné vzdelávanie na základe vydaného oprávnenia MŠVVaŠ SR sekcie stredných škôl a celoživotného vzdelávania na poskytovanie inovačného vzdelávania.

TRNAVA, 1.-3.decembra 2022

POZVÁNKA

PRIHLÁŠKA