SLOVENSKÁ ASOCIÁCIA ŠPORTU NA ŠKOLÁCH - občianske združenie

Súťaže školských pracovníkov

     Cieľom je  zapojiť kolektívy pedagógov do pravidelného športovania pri súčasnom akceptovaní ich spoločenského vyžitia, zároveň vyjadriť tak ocenenie za ich obetavú prácu rozvoja slovenského školského športu.


OLYMPIÁDA ŠKOLSKÝCH ZAMESTNANCOV

Miesto a termín:

Poznámka: Krajské kolá treba zorganizovať do ...........
 
Športové disciplíny:    malý futbal, mixvolejbal, mixbasketbal, nohejbal, atletika, stolný tenis, tenis, šach ( definitívny program určí vyhlasovateľ spolu s organizátorom) – podmienkou však je, aby sa súťaží v danom športe zúčastnili aspoň 3 kraje.

Účastníci: V súťažiach môžu bez obmedzenia štartovať školskí zamestnanci s trvalým pracovným pomerom v školskej správe, škole alebo v školskom zariadení, v kolektívnych športoch štartujú krajské výbery, v stolnom tenise, tenise a šachu víťazní jednotlivci, ktorí si postup vybojovali v krajských kolách (v každej kategórii len víťaz), v atletike štartujú krajské výbery, zložené z desiatich súťažiacich (nad tento limit môžu štartovať ďalší atléti bez obmedzenia – na vlastné náklady).

Kategórie:   Pri vekových kategóriách rozhoduje ročník narodenia – upresnenie v propozíciách, ktoré budú vydané k podujatiu.