SLOVENSKÁ ASOCIÁCIA ŠPORTU NA ŠKOLÁCH - občianske združenie


Zápisnica P SAŠŠ - 4.9.2008, Zemplínska šírava

Celoštátny aktív SAŠŠ 24.9.2008 - zápis


Celoštátny aktív SAŠŠ 24.9.2008 - úvodné slovo predsedu


Zápisnica P SAŠŠ - 11.-13. 12. 2008, Veľký Meder


Zápisnica ŠTK SAŠŠ - 7.1.2009, Bratislava


Zápisnica OLYMPIJSKÁ VÝCHOVA - 18.2.2009, Trnava


Zápisnica z X. SNEMU SAŠŠ - 25.4.2009, Trenčín


Zápisnica P SAŠŠ - 24.4.2009, Trenčín


Zápisnica P SAŠŠ - 22.5.2009, Liptovský Mikuláš


Zápisnica P SAŠŠ - 9.-10.7.2009, Skalka

Zápisnica P SAŠŠ - 11.9.2009, Senec


Zápisnica ŠTK SAŠŠ - 24.9.2009, Bratislava


Zápisnica P SAŠŠ - 29.10.2009,Trenčín


Zápisnica P SAŠŠ - 11.-12.12.2009, Prievidza


Zápisnica zo zasadnutie k olympijskej výchove - 15.-16.12.2009, Piešťany


Správa o činnosti SAŠŠ za rok 2009


Zápisnica P SAŠŠ - 4.2.2010, Banská Bystrica


Zápisnica P SAŠŠ - 26.8.2010, Bojnice


Zápisnica P SAŠŠ - 25.6.2010, Trnava

Zápisnica P ŠAŠŠ - 19.11.2010, Banská Bystrica

SNEM SAŠŠ - 20.11.1010, Banská Bystrica

Zápisnica P SAŠŠ - 31.3.2011, Banská Bystrica

Zápisnica P SAŠŠ - 7.7.2011, Demänovská Dolina

Zápisnica P SAŠŠ - 27.8.2011, Skalka

SMERNICA k oceňovaniu SAŠŠ

Zápisnica P SAŠŠ - 17.11.2011, Banská Bystrica

Zápisnica P SAŠAŠ - 8.9.2012, Banská Bystrica

Zápisnica P SAŠAŠ - 10.5.201, Trnava

Zápisnica P SAŠAŠ -15.6.2013, Žiar nad Hronom

Zápisnica P SAŠŠ - 7. 9.2013, Banská Bystrica

Zápisnica P SAŠŠ - 4.10.2013, Banská Bystrica

Zápis XIII. SNEM SAŠŠ-5.10.2013, Banská Bystrica (všetky materiály v sekcii Snemy)

Zápis P SAŠŠ - 14.12.2013, Sklené Teplice

Plán práce P SAŠŠ do XIV. snemu (schválený na P SAŠŠ 14.12.2013)

Zápis P SAŠŠ - 22.3.2014, Žiar nad Hronom

Zápis P SAŠŠ - 17.5.2014, Žiar nad Hronom

Zápis P SAŠŠ - 6.9.2014, Žiar nad Hronom

Zápis P SAŠŠ - 23.10.2014, Žiar nad Hronom  - prílohy k zapisnici

Zápis XIV. SNEMU SAŠŠ - 21.11.2014, Žiar nad Hronom

Zápis P SAŠŠ - 14.2.2015, Žiar nad Hronom       

príloha - Realizačný postup.

Zápis P SAŠŠ - 6.6.2015, Žiar nad Hronom

Zápis P SAŠŠ - 5.9.2015, Žiar nad Hronom

Zápis ŠTK SAŠŠ - 6.10.2015, Bratislava

Zápis P SAŠŠ - 14.11.2015, Žiar nad Hronom

Zápis Slovenská rada SAŠŠ - 6.2.2016, Trnava                    

prílohy k zápisnici

Správa revíznek komisie z 8.1.2016

Zápis P SAŠŠ - 12.3.2016, Žiar nad Hronom

POZVÁNKA na mimoriadny SNEM SAŠŠ-25.6.2016, Trnava        

tlačivo ZMENA v ZASTUPOVANÍ

Zápis z mimoriadneho snemu SAŠŠ                                    

prezenčná listina delegátov         

Zápis z mimoriadneho snemu SAŠŠ - overené

Zápis P SAŠŠ - 24.6.2016, Trnava                                     

Zápis P SAŠŠ - overené

Správa z AUDITU za rok 2015

Zápis P SAŠŠ - 3.9.2016, Trnava , Prezenčná listina

Zápis ŠTK SAŠŠ - 13.9.2016, Bratislava, Prezenčná listina

Zápis P SAŠŠ - 10.10.2016, Svätý Peter, Prezenčná lstina

Zápis P SAŠŠ - 17.12.2016, Trnava, Prezenčná listina