SLOVENSKÁ ASOCIÁCIA ŠPORTU NA ŠKOLÁCH - občianske združenie

sporty_futbal_IMG_6654

K najstarším súťažiam bohatého programe SAŠŠ rozhodne patrí populárna LIGA MAJSTROV. Narodila sa pred viac ako štyrmi desiatkami rokov, keď najvýznamnejšia organizácia školského športu ešte nebola ani na svete. Nič to – podstatné je, že si ju SAŠŠ – ka osvojila. Tí, ktorí nevedia o akú ponuku ide (ani sa nám veriť nechce, že ešte niekto taký existuje) pripomíname, že ide o futbalovú súťaž družstiev základných škôl. A tie tímy, ktoré sa sitom okresných a krajských kôl dostanú do najlepšej slovenskej 32 – ky dostávajú názvy klubov aktuálnej a skutočnej LIGY MAJSTROV. V rokoch kedy sa konajú MS alebo ME, družstvá škôl dostanú – lepšie povedané vyžrebujú si – názvy krajín zúčastňujúcich sa svetového či európskeho šampionátu.

logo_SASS

S cieľom znížiť finančnú závislosť Slovenskej asociácie športu na školách od štátnych dotácií bola založená agentúra SLOVAK SCHOOL SPORT AGENCY s.r.o. Udialo sa to na ustanovujúcom Valnom zhromaždení, ktoré sa uskutočnilo 14.9.2010 v Trenčíne. Boli na ňom schválené stanovy agentúry a zvolené tiež riadiace orgány. Prezidentom Správnej rady sa stal predseda SAŠŠ Anton Javorka.
Agentúra by mala začať so svojou činnosťou už v týchto dňoch, aby už na novembrovom sneme SAŠŠ mohla delegátom prezentovať prvé výsledky a najmä predstavy o svojej budúcnosti.

 

PICT0013_resize

V týchto dňoch vrcholia prípravy slávnostného vyhodnotenia celoštátnej súťaže aktivity základných a stredných škôl pod názvom „ŠKOLA ROKA“. Sviatok školského športu a olympizmu sa tentoraz uskutoční 12.októbra v Žiari nad Hronom pod záštitou primátora mesta Ivana Černaja. Organizačnú a spoločenskú stránku podujatia zabezpúečuje odbor školstva a športu MsÚ v spolupráci s Mestským kultúrnym centrom, Základnou umeleckou školou Zity Strnadovej-Parákovej.V prípravnom tíme je aj riaditeľ ZŠ Jilemníckeho Marián Majzlík. Fanúšikovia slovenského školského športu určite vedia, že celkové poradie škôl sa určuje súčtom umiestnení v troch základných pilieroch – účastníckom, výkonnostnom a výchovnom. Vyhlasovateľom (SAŠŠ a MŠ SR) je už poradie v piatich kategóriách za uplynulý školský rok známe, no všetci ostatní sa ho dozvedia až počas kultúrneho programu, ktorý je súčasťou slávnostného aktu. V súčasnosti sa pripravujú nové kritéria hodnotenia na školský rok 2010/2011. Oproti terajším budú v nich zásadné zmeny – už len preto, že aj súťažný systém sa zmenil na nepoznanie.

logo_SASS

Keďže sa „veci udiali tak, ako sa udiali“, predsedníctvo SAŠŠ na svojom augustovom zasadnutí chválilo tzv. alternatívny program SAŠŠ, ktorého cieľom je zmysluplnou činnosťou aspoň naznačiť smer, ktorým by sa mal školský šport na Slovensku uberať. Slovíčko „aspoň“ vyjadrením skutočnosti, že náročné ciele sa pokúšame naplniť v mimoriadne sťažených podmienkach. Okrem školských športových súťaží sú v ňom zakomponované otázky olympijskej výchovy, vzdelávania v podmienkach SAŠŠ, ale aj ponuky pre pedagogických pracovníkov a motivačné prvky (Škola roka, Školská cena fair play, Medaila I.B.Zocha). Vyvrcholením schváleného programu bude olympiáda stredoškolákov Slovenskej republiky GAUDEAMUS IGITUR 2011.

Program SAŠŠ