SLOVENSKÁ ASOCIÁCIA ŠPORTU NA ŠKOLÁCH - občianske združenie

logo_SASS Programu Slovenskej asociácie športu na školách v školskom roku 2010-11 dominujú dve avizované novinky. Obe majú medzinárodný rozmer. Tá prvá je určená žiakom základných škôl pod názvom Medzinárodná liga V4. Týka sa víťazov národných súťaží vo futbale, basketbale, volejbale, hádzanej, florbale, atletike a jej plný rozvoj sa očakáva v štvor až päťročnom horizonte. Každý šport sa bude hrať v inej krajine a každoročne sa bude formou kolotoča presúvať z jednej krajiny V4 do druhej. V práve začínajúcom školskom roku sa očakáva štart najmenej v dvoch športoch.

558623P1010033_resize

Ani sa človeku (pôsobiacemu v našom školskom športe) veriť nechce, že už uplynulo 16 rokov, čo boli prvý raz vyhlásené Školské dni športu na Slovensku. Udialo sa to na začiatku školského roka 1994-95 a spolu so Slovenskou asociáciou športu na školách sa na ich organizovaní podieľali vtedajšie Ministerstvo školstva a prostredníctvom komisie športu pre všetkých aj Slovenský olympijský výbor. Prvé ročníky boli vyhodnotené takpovediac na diaľku – na základe písomne nahlásených výsledkov.

Metodika Školské dni športu

sporty_futbal_IMG_6654

K najstarším súťažiam bohatého programe SAŠŠ rozhodne patrí populárna LIGA MAJSTROV. Narodila sa pred viac ako štyrmi desiatkami rokov, keď najvýznamnejšia organizácia školského športu ešte nebola ani na svete. Nič to – podstatné je, že si ju SAŠŠ – ka osvojila. Tí, ktorí nevedia o akú ponuku ide (ani sa nám veriť nechce, že ešte niekto taký existuje) pripomíname, že ide o futbalovú súťaž družstiev základných škôl. A tie tímy, ktoré sa sitom okresných a krajských kôl dostanú do najlepšej slovenskej 32 – ky dostávajú názvy klubov aktuálnej a skutočnej LIGY MAJSTROV. V rokoch kedy sa konajú MS alebo ME, družstvá škôl dostanú – lepšie povedané vyžrebujú si – názvy krajín zúčastňujúcich sa svetového či európskeho šampionátu.

logo_SASS

S cieľom znížiť finančnú závislosť Slovenskej asociácie športu na školách od štátnych dotácií bola založená agentúra SLOVAK SCHOOL SPORT AGENCY s.r.o. Udialo sa to na ustanovujúcom Valnom zhromaždení, ktoré sa uskutočnilo 14.9.2010 v Trenčíne. Boli na ňom schválené stanovy agentúry a zvolené tiež riadiace orgány. Prezidentom Správnej rady sa stal predseda SAŠŠ Anton Javorka.
Agentúra by mala začať so svojou činnosťou už v týchto dňoch, aby už na novembrovom sneme SAŠŠ mohla delegátom prezentovať prvé výsledky a najmä predstavy o svojej budúcnosti.

 

PICT0013_resize

V týchto dňoch vrcholia prípravy slávnostného vyhodnotenia celoštátnej súťaže aktivity základných a stredných škôl pod názvom „ŠKOLA ROKA“. Sviatok školského športu a olympizmu sa tentoraz uskutoční 12.októbra v Žiari nad Hronom pod záštitou primátora mesta Ivana Černaja. Organizačnú a spoločenskú stránku podujatia zabezpúečuje odbor školstva a športu MsÚ v spolupráci s Mestským kultúrnym centrom, Základnou umeleckou školou Zity Strnadovej-Parákovej.V prípravnom tíme je aj riaditeľ ZŠ Jilemníckeho Marián Majzlík. Fanúšikovia slovenského školského športu určite vedia, že celkové poradie škôl sa určuje súčtom umiestnení v troch základných pilieroch – účastníckom, výkonnostnom a výchovnom. Vyhlasovateľom (SAŠŠ a MŠ SR) je už poradie v piatich kategóriách za uplynulý školský rok známe, no všetci ostatní sa ho dozvedia až počas kultúrneho programu, ktorý je súčasťou slávnostného aktu. V súčasnosti sa pripravujú nové kritéria hodnotenia na školský rok 2010/2011. Oproti terajším budú v nich zásadné zmeny – už len preto, že aj súťažný systém sa zmenil na nepoznanie.

Ďalšie články...