SLOVENSKÁ ASOCIÁCIA ŠPORTU NA ŠKOLÁCH - člen medzinárodnej organizácie školského športu - ISF

551617img_4532_resize

Publikácia

Vážení športoví priatelia!

Prinášame vám zaujímavú informáciu o práve vydanej prvej slovenskej knižke, ktorá sa venuje problematike florbalu: „ Florbal, ako trénovať a hrať, metodicko - didaktická príručka pre trénerov, cvičiteľov a učiteľov TV“.

Publikácia bola prezentovaná na konferencii SZFB 19.6.2010 v Trenčíne s kladným ohlasom a záujmom vo florbalovom hnutí. Publikácia po formálnej, odbornej stránke spĺňa všetky požiadavky na florbal, ktoré sú zahrnuté v 8. korektúrach profesionálnych pracovníkov, ktorí sa po napísaní podieľali na jej konečnej podobe.

logo_streetball_tour_2010

V sobotu 3. júla vyvrcholil jubilejný 5. ročník Streetball Tour organizovaný ako Majstrovstvá Slovenska v streetballe finálovým podujatím v Malackách. V osemnásťtisícovom centre Záhoria bojovalo o hodnotné ceny od partnerov podujatia a zároveň o body do celkového poradia Streetball Tour 2010 celkovo 62 tímov v 5 tradičných kategóriách. V najsledovanejšej mužskej kategórii potvrdil svoju dominanciu v tejto sezóne bratislavský tím Letný Vánok, ktorý vo finále porazil ďalšie mužstvo z hlavného mesta X Faktor. Obhajcovia minuloročného prvenstva sa tak po roku opäť mohli tešiť z celkového triumfu a na prelome júla a augusta budú reprezentovať Slovensko na neoficiálnych Majstrovstvách sveta v streetballe Moscow Open 2010.

logo_SASS V tradičnom termíne zasadalo predsedníctvo SAŠŠ aj tohto roku. V Bojniciach sa zišlo v dňoch 26.-27. augusta. V bohatom programe dominovala diskusia o súčasnej situácii v školskom športe. V jej závere bolo prijaté uznesenie o ďalšom postupe SAŠŠ, v ktorom sa ráta s oslovením ministra školstva SR Eugena Jurzycu, ale aj ďalšími krokmi. Paralelne so schváleným postupom sa pracuje aj na alternatívnom programe SAŠŠ, v ktorom sa ráta s celoštátnou olympiádou stredoškolákov GAUDEAMUS IGITUR, s celým radom postupových súťaží (vrátane projektov s partnermi), medzinárodnými súťažami, učiteľskou olympiádou, ale aj olympijskou výchovou.
Atraktívnymi ponukami sú najmä Medzinárodná liga V4, no tiež Medzinárodné hry školských pracovníkov. Podrobnosti k programu budú zverejnené v najbližších dňoch na web stránke.

logo_ISF

Slovenská asociácia športu na školách už neraz v minulosti dokázala, že patrí k najaktívnejším členským krajinám medzinárodnej organizácie školského športu. Potvrdzujú ho aj ostatné dve roky – vlani sme v Trenčíne privítali najlepšie svetové školské tímy vo florbale, v tohtoročnom apríli špičku svetového študenstva v cezpoľnom behu a do tretice – v októbri privítame najvyšší riadiaci orgán školského športu – EXEKUTÍVU ISF. Okrem oficiálnych rokovaní majú jej členovia naplánovanú prehliadku Piešťan i hlavného mesta Slovenka – Bratislavy. Pri dopracovávaní programu sa pripravujú aj oficiálne stretnutia s MŠ SR, Trnavským samosprávnym krajom a predstaviteľmi Piešťan.
Na neformálnom stretnutí budú mať možnosť naši hostia diskutovať s členmi predsedníctva SAŠŠ.

logo_SASS Programu Slovenskej asociácie športu na školách v školskom roku 2010-11 dominujú dve avizované novinky. Obe majú medzinárodný rozmer. Tá prvá je určená žiakom základných škôl pod názvom Medzinárodná liga V4. Týka sa víťazov národných súťaží vo futbale, basketbale, volejbale, hádzanej, florbale, atletike a jej plný rozvoj sa očakáva v štvor až päťročnom horizonte. Každý šport sa bude hrať v inej krajine a každoročne sa bude formou kolotoča presúvať z jednej krajiny V4 do druhej. V práve začínajúcom školskom roku sa očakáva štart najmenej v dvoch športoch.