SLOVENSKÁ ASOCIÁCIA ŠPORTU NA ŠKOLÁCH - člen medzinárodnej organizácie školského športu - ISF

Vyhodnotenie najaktívnejších škôl v SR - ŠKOLA ROKA

 

IMG 0002IMG 0089IMG 0322

 

K najvýznamnejším motivačným prvkom v systéme školských športových súťaží na Slovensku patrí celoštátna súťaž aktivity základných a stredných škôl pod názvom ŠKOLA ROKA.

Jej základy boli položené pri na I. celoštátnej olympiáde detí a mládeže KALOKAGATIA 1992 v Trnave, pod názvom „NAJAKTÍVNEJŠIA ŠKOLA“ ktorý názov je v podtitulku ŠKOLY ROKA dodnes. V prvých ročníkoch boli všetky školy zapojené v systéme školských športových súťaží hodnotené na diaľku na základe písomných hlásení, s využitím výsledkov školských majstrovstiev Slovenska, čiže prioritu bola VYKONNOSŤ.

V školskom športe však nie je priorita postavená len na výkonnosti a preto sa ŠKOLA ROKA postavila na tri silné piliere – účastnícky – výchovný – výkonnostný. A až súčtom týchto troch pilierov sa získava poradie škôl a tie najlepšie sa stretávajú už niekoľko rokov na spoločnom slávnostnom vyhodnotení .

"Veľmi rada vidíme medzi sebou aj našich najlepších školských športovcov, ktorí svojim dobrým príkladom motivujú svojich rovesníkov, aby sa začali venovať športu. Čo nás, ale nesmierne tento rok teší je nová kategória, ktorá ma dnes premiéru a bude niesť názov TOP PEDAGÓG. Ľudia, ktorí svoje sily, srdce a energiu venujú deťom a mládeži by mali byť oceňovaní možno aj každý deň. Dnes prijali pozvanie všetci, ktorých vybrala komisia s množstva návrhov a v budúcnosti nás čaká nielen ďalšie oceňovanie našich skvelých pedagógov, ale aj mnoho nových myšlienok, aby sme im pomohli pri ich práci, pri ich poslaní" povedala  v úvodnom príhovore Andrea Ristová, generálny sekretár SAŠŠ.

Jednotlivé kategórie ocenili 6.11.2019 v Divadle Jána Palária v Trnave - vicežupan Marek Neštický, zástupkyňa spoluorganizátorskej Strednej športovej školy v Trnave Helena Kameňanská, zástupca MŠVVaŠ SR Adam Chvíľa, atašé veľvyslanstva Ruskej federácie na Slovensku Nikita Griščenko, zástupcovia okresných úradov, členovia Predsedníctva SAŠŠ. ale aj naši skvelí športovci Veronika Vadovičová a Janko Zachara.

Vysledky za školský rok 2018/2019:

                 kategória: do 300 žiakov

1 ZŠ s MŠ Školská 22, Svätý Peter 37,5      
2 ZŠ s MŠ Červený Hrádok 37      
3 SŠŠ Slančíkovej 2, Nitra 29      
4 ZŠ s MŠ Cerová 277, Cerová 20      
5 Šp. Gym. Trieda SNP 104, Košice 19      
           
  kategória: nad 300 žiakov        
1 ZŠ Okružná 17, Michalovce 66,0      
2 ZŠ Mlynská 697/7, Stropkov 46,0      
3 ZŠ Nábrežná 95, Nové Zámky 41,0      
4 ZŠ Brezová 19, Piešťany 39,0      
4 III. ZŠ Sadová 620, Senica 39,0      
           
  kategória: SŠ dievčatá        
1 Šport. Gym Trieda SNP 54, Banská Bystrica 50      
2 SŠŠ Trnava 40      
3 Gym. Horova, Masarykova 1, Michalovce 38      
3 SŠŠ Nitra 38      
4 Gym. Poštová 9, Košice 34      
           
  kategória: SŠ chlapci        
1 ŠG Trieda SNP 54, Banská Bystrica 55,0      
2 Gym. Kukučínova 4239/1, Poprad 40,0      
2 ŠG Slančíkovej 2, Nitra 40,0      
3 Gym. P. Horova, Masarykova 1, Michalovce 38,0      
4 Súkr. Gym. Železiarne Podbrezová 34,0      
           
           
           
  kategória: Športovec roka ZŠ        
1 Dávid Čižmár ZŠ Školská Michalovce
2 Radka Hašková ZŠ Mlynská Stropkov
3 Eva Hanicová ZŠ M.R.Martákovej, Liptovský Mikuláš
           
  kategória: Športovec roka SŠ        
1 Elena Dušková Gym. Matky Alexie Bratislava
1 Tamara Potocká Gym. Kukučínova Poprad
3 Viktória Forster SŠŠ Nitra
           
  kategória: TOP PEDAGÓG ZŠ        
1 Mgr. Eva Pavlíková ZŠ Krosnianska 4, Košice
2 Mgr. Marek Mazan ZŠ Školská Svätý Peter
3 Mgr. Ľubomíra Iľanovská ZŠ  Štrba
           
  kategória: TOP PEDAGÓG SŠ        
1 PaedDr. Jaroslava   Argajová Gym. J. Papánka, Vazovova 6, Bratislava    
1 Mgr. Ľudmila Dratvová OA Watsonova Košice
3 PaedDr. Peter Toman SŠŠ J. Herdu Trnava