SLOVENSKÁ ASOCIÁCIA ŠPORTU NA ŠKOLÁCH - člen medzinárodnej organizácie školského športu - ISF

OLYMPIJSKÝ ODZNAK VŠESTRANNOSTI

Zoznámte sa...

-        Projekt Slovenského olympijského a športového výboru je určený pre základné školy (11. – 12 ročných) – pilotný ročník pre vybrané školy prostredníctvom Olympijských klubov SR, v ktorom sa testujú pohybové schopnosti, predpoklady žiakov ako komplexný obraz mladej populácie o ich pohybových schopnostiach spolu s porovnávaním so svojimi rovesníkmi u nás ako aj v zahraničí.

-        Aktivácia detí k pravidelnému športovaniu a zároveň motivácia rozvíjať všetky pohybové schopnosti s perspektívou byť neskôr úspešný vo vybranom športe – identifikácia talentovanej mládeže – „Staň sa aj Ty OLYMPIONIKOM“

-          Partnermi projektu sú Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu (MŠVVaŠ SR), Národné športové centrum (NŠC) a Slovenská asociácia športu na školách (SAŠŠ)

Typ súťaže

Olympijský odznak všestrannosti je dobrovoľný projekt SOŠV, ktorý má 2 úrovne:

-         Zapojenie a vyhodnotenie jednotlivcov (chlapci, dievčatá) – postupová súťaž

-         Zapojenie družstiev (4 dievčatá 4 chlapci) – postupová súťaž

Propozície súťaže

-         Školské kolá si organizuje ZŠ vo vlastnej réžií.

-        Okresné finálové kolá pôjdu taktiež v réžií vybranej základnej školy s participáciou Olympijských klubov SR.

-         Krajské finálové kolá pôjdu v réžií vybranej základnej školy s participáciou SOŠV, VÚC, Olympijských klubov SR a Slovenského olympijského a športového výboru a významných olympionikov.

-         Celoštátne finále bude celé zastrešovať, organizovať SOŠV vo vybranom meste.

Termíny realizácie (školský rok 2019/2020)

  September – Marec (školský rok) = školské kolá

-          Apríl = okresné finálové kolá

-          Máj = krajské finálové kolá

-          Jún = celoštátne finále

Športové disciplíny

 Člnkový beh

-          Ľah-sed

-          Výdrž v zhybe

-          Skok do diaľky znožmo z miesta

-          Hod medicinbalom vzad

-          Vytrvalostný člnkový beh

 

Vyhodnotenie testovania

-          Na základe výsledkov z testovania obdržia všetci žiaci jednotlivé stupne odznakov, diplomov, ktoré budú na školy zasielané na konci školského roku ako ich celkový obraz o ich pohybových schopnostiach – „športové vysvedčenie“

-          Postupové súťaže (termíny) jednotlivcov ako aj družstiev (okresné, krajské a celoslovenské finálové kolá budú koordinované zo strany SOŠV v komunikácií s Olympijskými klubmi SR a príslušnými školami. Najlepšie 3 družstvá obdržia medaily spolu s vecnými cenami.

Regionálna koordinácia

-         Zástupcovia regionálnych olympijských klubov, na základe menovacích dekrétov z SOŠV, budú kompetentní za realizáciu projektu na školách v príslušnom regióne. 

Zapojené školy

-          Každá prihlásená, zapojená škola, učiteľ TV - dostane štartovací balík ako motiváciu zapojiť sa do projektu „Olympijský odznak všestrannosti“. Balíček obsahuje (trička, šiltovky, zošity, šnúrky na krk, vaky).

Dôležité odkazy:

Oficiálna webstránka projektu – www.odznakvsestrannosti.sk

-          Software na zadávanie jednotlivých výsledkov žiakov v testovaní – vybrané školy obdržia prístupové údaje (web link) na prihlásenie do systému, kde sa budú zadávať otestované hodnoty v disciplínach s pridelením jednotlivých stupňov odznakov.

Primárny kontakt SOŠV – Olympijský odznak všestrannosti:

-        Roman Hanzel – Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript. - 02/49256108