SLOVENSKÁ ASOCIÁCIA ŠPORTU NA ŠKOLÁCH - člen medzinárodnej organizácie školského športu - ISF

Prehľad "prehreškov" voči zásadám fair play

Disciplinárne previnenia a spory sa riešia podľa Disciplinárneho poriadku .