SLOVENSKÁ ASOCIÁCIA ŠPORTU NA ŠKOLÁCH - člen medzinárodnej organizácie školského športu - ISF

Účastníkov XI. Snemu SAŠŠ privítal predsedajúci J. Gabryš (schválený P SAŠŠ na návrh predsedu SAŠŠ).

Zápisnica TU.