SLOVENSKÁ ASOCIÁCIA ŠPORTU NA ŠKOLÁCH - člen medzinárodnej organizácie školského športu - ISF

SNEM SAŠŠ - 26.6.2021, Poprad

POZVÁNKA s programom

Zmena v zastupovaní - tlačivo

Delegáti snemu

 

 

MATERÁLY: 

k bodu 2

Rokovací poriadok

Volebný poriadok

k bodu 3

návrh zloženia komisií

k bodu 5

Výročná správa

k bodu 8

návrh Smernice o poskytnutí odmeny a náhrad kontrolórovi SAŠŠ

k bodu 9

návrh zmien STANOVY SAŠŠ

k bodu 10 VOĽBY

kandidátske listiny na členov P SAŠŠ

kandidátske listiny na predsedu SAŠŠ

 

ZÁPISNICE:

mandátová komisia

návrhová komisia

volebná komisia

zapisnica zo snemu SAŠŠ - overená

zapisnica zo snemu SAŠŠ - overená a podpísaná

PREZENČNÉ LISTINY:

delegáti snemu s hlasom

 

 pozvanka SASS 30