SLOVENSKÁ ASOCIÁCIA ŠPORTU NA ŠKOLÁCH - občianske združenie

ORIENTAČNÝ BEH

Súťaž jednotlivcov a 4-členných družstiev chlapcov a dievčat základných a stredných škôl (v príslušnej vekovej kategórii), s možnosťou postupu troch najlepších jednotlivcov, v každej kategórii, ak nie sú členmi postupujúceho družstva.

Ø   ŠKOLSKÉ  M-SR

Účastníci:      

Víťazné družstvá a traja jednotlivci (ak nie sú členmi postupujúcich družstiev) z krajských kôl.

Doporučujeme uskutočňovať okresné kolá, len v prípade veľkého  počtu prihlásených, inak pozvať účastníkov priamo do krajského kola.  

 

Miesto a termín:

Krajské kolá je potrebné zorganizovať do  .......

PROPOZÍCIE M SR