SLOVENSKÁ ASOCIÁCIA ŠPORTU NA ŠKOLÁCH - člen medzinárodnej organizácie školského športu - ISF

STOLNÝ TENIS

tolný tenis je súťažou 4-členných družstiev žiakov a žiačok základných a stredných škôl.

 

A – X                        

B – Y       1.kolo          

C – Z                        

A – Y       2.kolo        

B – X                        

 

Úpravy platné od 1.9.2019.

Súťaž sa môže hrať do 3. víťazného bodu, resp. všetkých 5 zápasov. Rozhodne o tom hlavný rozhodca podľa počtu družstiev a stolov. 

Počet súťažiacich 3 alebo môže zostať  ako doteraz 4.

Po 1.kole môže  striedať štvrtý hráč zo súpisky, resp.  nastúpi v ďalšom stretnutí družstiev. 

 

Ø  Základné školy 

ŠKOLSKÉ  M-SR 

Účastníci:        Víťazné kolektívy z krajských kôl. 

Miesto a termín: chlapci a dievčatá –  ......

Krajské kolá je potrebné zorganizovať do ............

PROPOZÍCIE M SR ZŠ

 

Ø  Stredné školy 

 

ŠKOLSKÉ  M-SR 

Účastníci:        Víťazné kolektívy z krajských kôl. 

Miesto a termín: chlapci a dievčatá  -  ......

Krajské kolá je zorganizovať do .............

PROPOZÍCIE M SR SŠ