SLOVENSKÁ ASOCIÁCIA ŠPORTU NA ŠKOLÁCH - člen medzinárodnej organizácie školského športu - ISF

VOLEJBAL

Družstvo tvorí 12 hráčov (hráčok) + 2 vedúci..

Ø  Ø  Základné školy    = garantom a organizátorom je SVF

ŠKOLSKÉ  M-SR 

Účastníci:        Víťazné kolektívy z krajských kôl. 

Miesto a termín:  

chlapci -

dievčatá - 

 

Krajské kolá je potrebné zorganizovať do ............

PROPOZÍCIE CH

PROPOZÍCIE D

 

Ø  Stredné školy

 

ŠKOLSKÉ  M-SR 

Účastníci:       Víťazné kolektívy z krajských kôl.           

Miesto a termín:  

Krajské kolá je potrebné zorganizovať do ...........

PROPOZÍCIE