SLOVENSKÁ ASOCIÁCIA ŠPORTU NA ŠKOLÁCH - člen medzinárodnej organizácie školského športu - ISF

Gaudeamus Igitur


 Najbližšiu olympiádu stredoškolákov pripravujeme v roku 2021.

 

GAUDEAMUS IGITUR 2019:

Vyhlasovateľ: 

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR, Slovenská asociácia športu na školách, Trnavský samosprávny kraj a o.z. Kalokagatia na Slovensku.

Organizátor:

Slovenská asociácia športu na školách (Krajská a Okresná rada SAŠŠ), Trnavský samosprávny kraj, o.z. Kalokagatia na Slovensku, Mesto Trnava, Krajská a Okresná rada Slovenskej asociácie športu na školách, Trnavský olympijský klub, (všetko v Trnave) v spolupráci s ďalšími telovýchovnými subjektmi a školami

Termín a miesto : 9.-10. máj 2019, Trnava a okolie

Účastníci:

Víťazné družstvá z krajských kôl školských športových súťaží v SR

Športové súťaže:

V atletike, basketbale, volejbale, hádzanej všetko chlapcov a dievčat, futbale chlapcov, ktoré sú zároveň školskými majstrovstvami Slovenska (v kategórii „A“ ), silovom päťboji chlapcov.

Kultúrne súťaže

Podrobnejšie pokyny v samostatnom materiáli.

Vekové kategórie:

Žiaci a žiačky stredných škôl v SR nar. 1.1 1999 a mladší

 Gaude Plagat 2019

Propozície ŠPORTOVÉ

Organizačné pokyny

VÝSLEDKY GI - kolektivne športy

VÝSLEDKY GI - atletika

 VYŽREBOVANIE GI:  http://sass.sk/aktuality/989-vyzrebovanie-gaudeamus