SLOVENSKÁ ASOCIÁCIA ŠPORTU NA ŠKOLÁCH - člen medzinárodnej organizácie školského športu - ISF

Gaudeamus Igitur

Vyhlasovateľ: 

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR, Slovenská asociácia športu na školách, Trnavský samosprávny kraj 

Organizátor:

Slovenská asociácia športu na školách, Trnavský samosprávny kraj,  Mesto Trnava, Krajský a Okresné kluby Slovenskej asociácie športu na školách v Trnavskom kraji, v spolupráci s ďalšími telovýchovnými subjektmi a školami

Termín a miesto : 2023, Trnava a okolie

Účastníci:

žiaci stredných škôl

Športové súťaže:

upresníme

Kultúrne súťaže

Podrobnejšie pokyny v samostatnom materiáli.

Vekové kategórie:

Žiaci a žiačky stredných škôl v SR nar. .........

 

MATERIÁLY:

Propozície ŠPORTOVÉ

Organizačné pokyny

VÝSLEDKY GI - kolektivne športy

VÝSLEDKY GI - atletika

 VYŽREBOVANIE GI: