SLOVENSKÁ ASOCIÁCIA ŠPORTU NA ŠKOLÁCH - člen medzinárodnej organizácie školského športu - ISF

Veľký olympijský kvíz

2015 - Nový KVÍZ odštartoval 1.februára 2015.

Otázky 1. kola

Výhercovia 1.kola

Otázky 2. kola

Výhercovia 2. kola

Otázky 3. kola

Výhercovia 3. kola

Otázky 4.kola

Výhercovia 4.kola

Otázky 5. kola

 

2014 - Veľký olympijský kvíz pozostáva z piatich častí – podľa olympijských kruhov. Každá  časť bude mať desať otázok. Zo správnych odpovedí vyžrebujeme vždy dvadsať lúštiteľov, ktorých odmeníme knihou alebo olympijským suvenírom. Úspešní lúštitelia zo všetkých piatich kôl (najmenej 45 správnych odpovedí) budú ocenení osobitne. 


Otázky 1. kola

Výhercovia 1.kola

Otázky 2.kola

Výhercovia 2.kola

Otázky 3.kola

Otázky 4. a 5.kola

Výhercovia 4. a 5.kola

 

 

 

 

2013- Veľký olympijský kvíz  je zameraný na objavovanie základných pojmov a symbolov olympizmu (I. kolo), spoznávanie histórie olympijského hnutie – medzinárodného a slovenského  (II. kolo), približovanie života a práce významných osobností svetového a slovenského olympizmu

( III. kolo), predstavovanie vynikajúcich svetových športovcov (IV. kolo), ale aj osobnosti slovenského športu a olympizmu (V. kolo). V každom kole bude na webovej stránke SAŠŠ zverejnených 20  otázok. Zo správnych odpovedí (prípustné sú dve nesprávne odpovede) bude vyžrebovaných najmenej 20 tých, ktorých autori budú odmenení knihou alebo inou vecnou cenou. Obdobným spôsobom budú ocenení aj vyžrebovaní autori správnych odpovedí do všetkých piatich kôl ( z celkového počtu 100 odpovedí môže byť nesprávnych 10). Termíny zverejnenia otázok sú spravidla posledné dni každého štvrťroka.

Odpovede na otázky I. kola treba poslať najneskôr do 31. mája 2011.

Otázky II. kola budú zverejnené do 15. júna 2011, ešte predtým však (do 31. mája) budú zverejnené otázky nultého „bonusového“ kola – k hokejovým majstrovstvám sveta, tie však do celkového bodovania nezarátavajú.

Vyhlasovateľom Veľkého olympijského kvízu je spolu so Slovenskou asociáciou športu na školách , o.z. Kalokagatia na Slovensku (člen SOV) a Klub fair play SOV.

 A na záver jedna poznámka, ktorá sa týka dĺžky obdobia VEĽKÉHO OLYMPIJSKÉHO KVÍZU. Vyplýva z neho, že korešpondenčnú súťaž môže konkrétny jednotlivec začať ako žiak základnej školy, no ukončiť ju môže ako stredoškolák, začínať ako stredoškolák a ukončiť ako vysokoškolák, alebo človek pracovne činný. Súťaž je totiž určená pre všetky vekové kategórie vrátene dospelých. Odpovede môžu posielať klasickou (SAŠŠ ŠTK – Námestie Jozefa Herdu 1, Trnava), ale tiež elektronickou poštou (ristova@sass.sk)

 

OTÁZKY I.kola

OTÁZKY BONUSového kola

OTÁZKY II.kola

OTÁZKY III.kola

Výhercovia I.kola

Výhercovia II.kola

Výhercovia Bonus kola

Otázky IV. kola

Výhercovia IV.kola

Otázky V. kola

Výhercovia V.kola