SLOVENSKÁ ASOCIÁCIA ŠPORTU NA ŠKOLÁCH - člen medzinárodnej organizácie školského športu - ISF

Vzdelávanie rozhodcov v novembri

IMG 9579 resize

V dňoch 8. – 10. novembra 2013 sa v Banskej Bystrici uskutoční pokračovanie vzdelávacích aktivít pre záujemcov z radov učiteľov - najmä aktívne sa podieľajúcich v školských športových súťažiach - vzdelávanie „Rozhodcov I. kvalifikačného stupňa v BASKETBALE“ a vzdelávanie „Rozhodcov I. kvalifikačného stupňa v gymnastike pre všetkých“. Toto podujatie sa uskutoční za finančnej podpory spoločnosti Nestlé Česko, s.r.o.

 Absolvovaním vzdelávacej aktivity a po úspešnej záverečnej skúške, získajú účastníci VP OSVEDČENIE o akreditácii pre odborníkov v športe, ktorú vydalo MŠVVŠ SR v zmysle Jednotného vzdelávacieho systému v športe v SR . Možnosť získať preukaz rozhodcu I. kval. stupňa SAŠŠ, ktorý oprávňuje absolventov rozhodovať školské športové súťaže na úrovni okresu, kraja a M SR  a tiež preukaz rozhodcu príslušného zväzu, ktorý oprávňuje rozhodcov I. kval. stupňa rozhodovať súťaže nižších zväzových líg a ako pomocný rozhodca vo vyšších zväzových súťažiach. 

Ďalej môžu absolventi VP pokračovať vo zvyšovaní kvalifikácie odborníka v športe (rozhodcu) absolvovaním II. resp. III. stupňa akreditovaného vzdelávacieho programu príslušným zväzom po splnení podmienok uvedených v JVS o športe.

 Podrobnejšie informácie budú zverejnené neskôr.