SLOVENSKÁ ASOCIÁCIA ŠPORTU NA ŠKOLÁCH - občianske združenie

Vzdelávanie ŠKOLA HROU


 ŠKOLA HROU - séria školení a seminárov pre vzdelávanie učiteľov základných a stredných škôl ako aj iných telovýchovných pracovníkov.

PROGRAM  vzdelávacích aktivít na rok 2022: 

Inovačné vzdelávanie - program v sekcii inovačné vzdelávanie

 

 

PROGRAM  vzdelávanie na školský rok 2020-2021: 

Online vzdelávanie – zmeny v pravidlách futsalu 2020 - 13.10.2020 

Online vzdelávanie - ANTIDOPING a ŠKOLA - 11.11.2020

Online Vzdelávanie - Výživové doplnky a energetické nápoje  - 16.12.2020

 Online Vzdelévanie - Kĺbová výživa a kreatín - 27.1.2021

Online vzdelávanie  - Bielkoviny - ich funkcia a význam - 17.2.2021 od 17.00 h

Online vzdelávanie - Pravidlá VYBÍJANEJ

  1. termín: 16. 02. 2021 (utorok)           Jarné prázdniny (BB, ZA, TN)
  2. termín: 24. 02. 2021 (streda)            Jarné prázdniny (KE,PO)
  3. termín: 04. 03. 2021 (štvrtok)          Jarné prázdniny (BA, NR, TT)

Online Vzdelávania - Mobilné aplikácie v TŠV a voľnočasových aktivitách - 

1.termín - 10.3.2021       vždy od 16.30 - 18.30 h

2.termín - 17.3.2021

3. termín 24.3.2021

Online vzdelávanie - Pravidlá VOLEJBALU od roku 2015 - do roku 2022  

1. termín: 30. 03. 2021 (utorok) (BB, ZA, TN)

2. termín: 07. 04. 2021 (streda) (PO, KE)

3. termín: 12. 04. 2021 (pondelok) (BA, NR, TT)

 

Online vzdelávanie – Aminokyseliny – ich význam a funkcia - 31.3.2021 / pozvánka + prihláška

 

Online vzdelávanie - Vitamín D a Tribulus terrestris – význam a účinky - 28.4.2021 od 17.00 - 18.30 h

 

Online vzdelávanie - Pravidlá basketbalu a ich zmeny od roku 2015

1. termín: 13. 05. 2021 (štvrtok)            (BB, ZA, TN, TT)    od 16.00 - 17.30 h

2. termín: 20. 05. 2021 (štvrtok)            (BA, NR, PO, KE)   od 16.00 - 17.30 h

 

Online vzdelávanie -  „Vlastenectvo a občianska hrdosť prostredníctvom športu.“

Termín: 16. 06. 2021 (streda) Čas konania: 16.00 – 17.30 h
 

 

Od 1.9.2019 vstupuje do platnosti nový zákon č. 138/2019 o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov. 

Všetky platné vzdelávacie programy, ktoré SAŠŠ má akreditované podľa §88 ods. (1) strácajú platnosť najneskôr 31.decembra 2020. 

Naša vzdelávacia komisia bude pracovať na príprave nových vzdelávacích programov pre pedagogických zamestnancov podľa nových predpisov a budeme Vás informovať na tomto mieste.

                                                                                    

Vyškolení rozhodcovia školských športových súťaží: 

ZOZNAM rozhodcov vo volejbal

ZOZNAM rozhodcov vo florbale

ZOZNAM rozhodcov v gymnastike

ZOZNAM rozhodcov v basketbale