SLOVENSKÁ ASOCIÁCIA ŠPORTU NA ŠKOLÁCH - člen medzinárodnej organizácie školského športu - ISF

Zasadalo Predsedníctvo SAŠŠ

SASS_logo_CMYK_resize 3. zasadnutie predsedníctva SAŠŠ sa uskutočnilo vo štvrtok 9. júla 2011 v Demänovskej doline. Na programe rokovania boli informácie predsedu SAŠŠ Mariana Majzlíka o spoločnom rokovaní zástupcov SAŠŠ s MŠVVaŠ SR,  program SAŠŠ na obdobie 2011-2012,  informácia o pripravovanom školení rozhodcov vo florbale I. kvalifikačného stupňa, ktoré sa uskutoční 30. septembra na Skalke, ale aj príprava XII. snemu SAŠŠ, či 20. výročie založenia organizácie (17. september 2011).