SLOVENSKÁ ASOCIÁCIA ŠPORTU NA ŠKOLÁCH - člen medzinárodnej organizácie školského športu - ISF

Vybíjaná

Družstvo tvorí 12 hráčok + 2 vedúci.

Kategória: mladšie žiačky ZŠ           nar. 1.1.2004 a mladšie

ŠKOLSKÉ  M-SR

Účastníci:        Víťazné kolektívy z krajských kôl.

Miesto a termín: 

Krajské kolá je potrebné zorganizovať do 25.5.2017

 

PRAVIDLÁ - POZOR NOVÉ ÚPRAVY platné od 23.6.2015

VÝKLAD PRAVIDIEL

ZÁPIS

 

 

 

 Vybijana plagat 2016 2017

 

Koedukované 12 členné družstvá žiakov a žiačok ZŠ

Kategória: najmladšie žiačky/žiaci ZŠ           nar. 1.1.2006 a mladšie (LEN žiaci I. stupňa ZŠ)

ŠKOLSKÉ  M-SR 

Účastníci:        Víťazné kolektívy z krajských kôl. 

Miesto a termín: TRNAVA, 12.-13.12.2016

Okresné kolá zorganizovať do 20.11.2016, krajské kolá  do 5.12.2016.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   Základné informáci / metodika                                                                                                                                                                        

M SR propozície

M SR výsledky                                                                                                                                                                                                                       

                                                

Poznámka:   Súťaž zabezpečovaná SAŠŠ a finančne podporovaná MŠVVaŠ SR na základe finančnej dotácie z výzvy.