SLOVENSKÁ ASOCIÁCIA ŠPORTU NA ŠKOLÁCH - člen medzinárodnej organizácie školského športu - ISF

Aktualizácia školských športových klubov

basket

 

 

 

Školské športové kluby (ŠŠK) SAŠS

V nadchádzajúcom období Slovenská asociácia športu na školách pripravuje aktualizáciu, ale i rozširovanie členskej základne ŠŠK. Pozornosť bude smerovať k novým vytvárajúcim sa klubom na školách, ktorým podľa možností bude SAŠŠ nápomocná.Najmä práca  učiteľov so žiakmi vedie k pravidelnému športovaniu a vytváraniu si návyku na šport, k čomu výraznou mierou chceme prispieť rozvojom v ŠŠK. Pripravujeme metodický materiál (tzv. manuál) pre pomoc školám pri zakladaní ŠŠK, ako i ďalšie základné informácie o ich práci, členskej základni, členskom príspevku. Námety a návrhy pre túto činnosť, spoluprácu, ale i všetky kreatívne názory uvítame.

Stretnutie existujúcich ŠŠK v bratislavskom kraji sa uskutočnilo 19. januára 2011 v hale Mladosť v Bratislave.

V prílohe nájdete dotazník, ktorý vyplnia existujúce, ale i kluby, ktoré majú záujem o novú k registráciu a spoluprácu so SAŠŠ.