SLOVENSKÁ ASOCIÁCIA ŠPORTU NA ŠKOLÁCH - člen medzinárodnej organizácie školského športu - ISF

Kultúrne súťaže Kalokagatia

Kultúrne súťaže

-          Vlastná literárna tvorba

-          Výtvarná liga „ Memoriál Heleny Kocianovej“

-          Súťaž školských časopisov

 

Vyhlásené témy budú upresnené pred olympiádou detí a mládeže KALOKAGATIA 2016 - www.kalokagatia.sk