SLOVENSKÁ ASOCIÁCIA ŠPORTU NA ŠKOLÁCH - člen medzinárodnej organizácie školského športu - ISF

Orientačný beh

 

Súťaž jednotlivcov a 4-členných družstiev chlapcov a dievčat základných a stredných škôl (v príslušnej vekovej kategórii), s možnosťou postupu najlepších jednotlivcov, v každej kategórii.    

 ŠKOLSKÉ  M-SR

Účastníci:       Víťazné družstvá a jednotlivci (ak nie sú členmi postupujúcich družstiev) z krajských kôl.

Doporučujeme uskutočňovať okresné kolá, len v prípade veľkého množstva prihlásených, inak pozvať účastníkov priamo do krajského kola.   

Miesto a termín: PIEŠŤANY, jún 2017


Krajské kolá je potrebné zorganizovať do  30.5.2017.