SLOVENSKÁ ASOCIÁCIA ŠPORTU NA ŠKOLÁCH - člen medzinárodnej organizácie školského športu - ISF

Silový päťboj - začíname v januári

AWPC a SAŠŠ  pokračujú v spoločnej spoluprác i na projekte pre stredoškolákov SILOVÝ PAŤBOJ.

Súťažné družstvo tvoria štyria žiaci školy (ročník, ktorý žiak navštevuje nie je rozhodujúci.) Súťaže sa môžu zúčastniť žiaci stredných škôl narodení 1. 1. 2000 a mladší

Metodické materiály nájdete TU.

Silovy patboj SS plagat 2021