SLOVENSKÁ ASOCIÁCIA ŠPORTU NA ŠKOLÁCH - člen medzinárodnej organizácie školského športu - ISF

Online vzdelávanie – Vlastenectvo a občianska hrdosť prostredníctvom športu

ABC2b67a6 slovenska vlajka2
  PRIPRAVUJEME pre Vás...
Online vzdelávanie – Vlastenectvo a občianska hrdosť prostredníctvom športu
Slovenská asociácia športu na školách organizuje online vzdelávanie pre športovú pedagogickú verejnosť (učiteľov TŠV a vychovávateľov) na tému
„Vlastenectvo a občianska hrdosť prostredníctvom športu.“
Termín: 16. 06. 2021 (streda) Čas konania: 16.00 – 17.30 h
Online vzdelávanie bude prebiehať prostredníctvom Google Meet, (prihláseným účastníkom bude zaslaný link pre pripojenie na platformu Google Meet). Počet účastníkov je limitovaný na 80 osôb.
Lektor online vzdelávania: Mgr. Michal Bábela, PhD. Odborný asistent FTVŠ UK v Bratislave - Katedra edukačných a humanitných vied o športe.
Vlastenectvo, alebo patriotizmus je láska a oddanosť k vlasti, prejavuje sa v úsilí chrániť jej záujmy. Hrdosť na minulosť a prítomnosť k nej sa v súčasnej dobe vytrácajú z bežného života. V našej prednáške sa zameriame na hrdosť a vlastenectvo prostredníctvom športu, tému, ktorá má čo povedať dnešnej mladej generácii. Šport je neoddeliteľnou súčasťou kultúry Slovenska, je „reprezentant“ Slovenska.