SLOVENSKÁ ASOCIÁCIA ŠPORTU NA ŠKOLÁCH - člen medzinárodnej organizácie školského športu - ISF

Dodatok č.1 k Zmluve č. 0891/2019/SŠ o podpore národného športového projektu v roku 2019

ZMLUVA